Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Erosion properties of tungsten and WTa5 alloy exposed to repetitive QSPA plasma loads below melting threshold

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Makhlai, V.A.
dc.contributor.author Herashchenko, S.S.
dc.contributor.author Aksenov, N.N.
dc.contributor.author Byrka, O.V.
dc.contributor.author Garkusha, I.E.
dc.contributor.author Malykhin, S.V.
dc.contributor.author Surovitskiy, S.V.
dc.contributor.author Kulik, N.V.
dc.contributor.author Staltsov, V.V.
dc.contributor.author Lebedev, S.I.
dc.contributor.author Shevchuk, P.B.
dc.contributor.author Wirtz, M.
dc.contributor.author Sadowski, M.J.
dc.date.accessioned 2019-02-18T19:32:15Z
dc.date.available 2019-02-18T19:32:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Erosion properties of tungsten and WTa5 alloy exposed to repetitive QSPA plasma loads below melting threshold / V.A. Makhlai, S.S. Herashchenko, N.N. Aksenov, O.V. Byrka, I.E. Garkusha, S.V. Malykhin, S.V. Surovitskiy, N.V. Kulik, V.V. Staltsov, S.I. Lebedev, P.B. Shevchuk,M. Wirtz, M.J. Sadowski // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 59-62. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.40.HF
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148819
dc.description.abstract The damage of deformed double forged pure tungsten (W) and tungsten alloyed with 5 wt.% tantalum (WTa5) have been studied in experimental simulations of ITER-like transient events (surface heat load of 0.45 MJ/m² and the pulse duration of 0.25 ms) with quasi-stationary plasma accelerator QSPA Kh-50. The plasma exposures were performed for targets maintained at room temperature and preheated at 200 or 300°C. The large and fine cracks appeared in result of plasma impacts. The high number of repetitive plasma loads below the melting threshold led to the clear degradation of thermo-mechanical properties of the affected surface layers on tungsten. Comparative analysis of the cracks propagation to the bulk is presented for both W and WTa5 samples. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено пошкодження деформованого подвійною ковкою чистого вольфраму (W) та з легуючою 5 об.% домішкою танталу (WTa5) при експериментальному моделюванні умов перехідних процесів в ІТЕР (теплове навантаження на поверхню 0,45 МДж/м² , тривалість імпульсу 0,25 мс) у квазістаціонарному плазмовому прискорювачі КСПП Х-50. Опромінення мішеней плазмою проводили при кімнатній початковій температурі та з підігрівом до 200 та 300°C. В результаті плазмового впливу з’являлися великі й маленькі тріщини. Велика кількість повторюваних плазмових навантажень нижча порога плавлення привела до явної деградації термомеханічних властивостей пошкоджених приповерхневих шарів вольфраму. Представлено порівняльний аналіз розповсюдження тріщин в об'єм для W- і WTa5-зразків. uk_UA
dc.description.abstract Изучены повреждения деформированного двойной ковкой чистого вольфрама (W) и с легирующей 5 об.% добавкой тантала (WTa5) при экспериментальном моделировании условий переходных процессов в ИТЭР (тепловая нагрузка на поверхность 0,45 МДж/м² , длительность импульса 0,25 мс) в квазистационарном плазменном ускорителе КСПУ Х-50. Облучение мишеней плазмой проводили при комнатной начальной температуре и с подогревом до 200 и 300°C. В результате плазменного воздействия появлялись большие и мелкие трещины. Большое количество повторяющихся плазменных нагрузок ниже порога плавления привело к явной деградации термомеханических свойств поврежденных приповерхностных слоев вольфрама. Представлен сравнительный анализ распространения трещин в объем для W- и WTa5-образцов. uk_UA
dc.description.sponsorship This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium and has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 633053. The views and opinions expressed herein do not necessarily reflect those of the European Commission. This work has been performed under EUROfusion WP PFC. This work has been also supported by the National Academy Science of Ukraine, under project X-4-3/2018 and NMRT-2/2018. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject ИТЭР и приложения для термоядерного реактора uk_UA
dc.title Erosion properties of tungsten and WTa5 alloy exposed to repetitive QSPA plasma loads below melting threshold uk_UA
dc.title.alternative Особливості ерозії вольфраму та сплаву WTa5, опромінених повторювальними плазмовими навантаженнями КСПП нижче порога плавлення uk_UA
dc.title.alternative Особенности эрозии вольфрама и сплава WTa5, облученных повторяющимися плазменными нагрузками КСПУ ниже порога плавления uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис