Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Левада, О.А.
dc.contributor.author Чередниченко, Н.В.
dc.contributor.author Горбачёв, С.В.
dc.date.accessioned 2019-02-18T12:22:16Z
dc.date.available 2019-02-18T12:22:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии / О.А. Левада, Н.В. Чередниченко, С.В. Горбачёв // Нейрофизиология. — 2016. — Т. 48, № 6. — С. 461-468. — Бібліогр.: 24 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148439
dc.description.abstract Латентный период (ЛП) и амплитуду слухового вызванного потенциала Р300 измеряли у 25 лиц пожилого и старческого возраста без когнитивных расстройств (группа контроля), 32 пациентов с мягким нейрокогнитивным расстройством вследствие болезни Альцгеймера (БА-МНКР) и 33 пациентов с аналогичным расстройством субкортикального сосудистого генеза (СС-МНКР). Исследуемые группы не различались существенно по возрасту, полу и уровню образования. Оказалось, что у пациентов, страдающих СС-МНКР, ЛП волны Р300 (среднее значение 507.9 ± ± 203.6 мс) был достоверно увеличен по сравнению с аналогичным параметром в двух остальных группах. Степень такого увеличения позволяет с высокой достоверностью дифференцировать СС-МНКР от состояний с отсутствием когнитивных расстройств (ЛП 326.9 ± 103.6 мс; Р = 0.00005) и БА-МНКР (378.9 ± 99.9 мс, Р = 0.0007). Увеличение ЛП волны Р300 тесно связано с тяжестью и клинической спецификой СС-МНКР и отражает преимущественное влияние микроваскулярного фронто-субкортикального поражения головного мозга на генерацию данного нейрофизиологического показателя. Сделан вывод, что степень увеличения ЛП волны Р300 можно использовать в качестве валидного нейрофизиологического маркера при дифференциальной диагностике МНКР основных этиологических типов. uk_UA
dc.description.abstract Латентний період (ЛП) та амплітуду слухового викликаного потенціалу Р300 вимірювали у 25 осіб похилого та старечого віку без когнітивних розладів (група контролю), 32 пацієнтів із м’яким нейрокогнітивним розладом внаслідок хвороби Альцгеймера (ХА-МНКР) та 33 пацієнтів з аналогічним розладом субкортикального судинного генезу (ССМНКР). Досліджувані групи не розрізнялись істотно за віком, статтю та рівнем освіти. Виявилося, що у пацієнтів із СС-МНКР ЛП хвилі Р300 (середнє значення 507.9 ± ± 203.6 мс) був вірогідно збільшеним порівняно з аналогічним параметром у решти груп. Ступінь такого збільшення дозволяє з високою вірогідністю диференціювати СС-МНКР від станів із відсутністю когнітивних розладів (ЛП 326.9 ± ± 103.6 мс; Р = 0.00005) та ХА-МНКР (378.9 ± 99.9 мс; P = 0.0007). Збільшення ЛП хвилі Р300 тісно пов’язане з тяжкістю та клінічною специфікою СС-МНКР і відображує переважний вплив мікроваскулярного фронто-субкортикального ураження головного мозку на генерацію даного нейрофізіологічного показника. Зроблено висновок, що ступінь збільшення ЛП хвилі Р300 можна використовувати як валідний нейрофізіологічний маркер при диференціальній діагностиці МНКР основних етіологічних типів. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии uk_UA
dc.title.alternative Параметри викликаного потенціалу P300 при м’яких нейрокогнітивних розладах різної етіології uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.83/.85:616.89-008.44/.48-036.18]-07


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис