Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Литвинюк, С.О.
dc.contributor.author Волков, К.С.
dc.contributor.author Небесна, З.М.
dc.date.accessioned 2019-02-18T12:21:11Z
dc.date.available 2019-02-18T12:21:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми / С.О. Литвинюк, К.С. Волков, З.М. Небесна // Нейрофизиология. — 2016. — Т. 48, № 6. — С. 446-453. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148437
dc.description.abstract В експерименті на статевозрілих білих щурах-самцях були проведені морфологічні дослідження нейроцитів поля СА3 гіпокампа в динаміці після тяжкої термічної травми. Характер і ступінь змін у нервових клітинах істотно залежали від терміну після термічної травми; їх інтенсивність наростала відповідно до стадій опікової хвороби. У межах стадій опікового шоку та ранньої токсемії (перша–сьома доби) в нейроцитах спостерігалися переважно пристосувально-компенсаторні реакції, хоча виявлялись і початкові ознаки деструктивних змін. На стадіях пізньої токсемії та септикотоксемії (14-та–21-ша доби) ставали очевидними глибокі необоротні деструктивні зміни у значній частині нейроцитів поля СА3 гіпокампа. Істотно змінювалися нормовані кількості нейроцитів різних морфологічних типів та ядерно-цитоплазматичні відношення (ЯЦВ) у таких клітинах. Після експериментального опіку поступово зменшувалася загальна щільність нейроцитів та збільшувалися частки різко гіпо- та гіперхромних клітин, в яких ЯЦВ зазнавали найбільших змін. Електронна мікроскопія нервових клітин поля СА3 гіпокампа свідчила про деструктивні зміни в ядрах і цитоплазматичних структурах (дегрануляцію ендоплазматичного ретикулума, зменшення кількості рибосом і полісом, гіпертрофію мітохондрій з просвітленням їх матриксу та деструкцією крист, збільшення кількості лізосом). Таким чином, тяжка термічна травма викликає значні морфофункціональні зміни нейроцитів поля СА3 гіпокампа. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 611.819-091.8-02:616-001.17]-092.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис