Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єгорова, О.В.
dc.contributor.author Фісюнов, О.І.
dc.contributor.author Максимюк, О.П.
dc.contributor.author Кришталь, О.О.
dc.date.accessioned 2019-02-18T10:10:57Z
dc.date.available 2019-02-18T10:10:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів / О.В. Єгорова, О.І. Фісюнов, О.П. Максимюк, О.О. Кришталь // Нейрофизиология. — 2016. — Т. 48, № 4. — С. 257-264. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148326
dc.description.abstract В експериментах на ізольованих нейронах Пуркін’є щура з використанням методу петчклемп у конфігурації «ціла клітина» додавання в омиваючий розчин 10 нМ агоніста µ-опіоїдних рецепторів (µ-ОР) DAMGO призводило до помірного, проте високовірогідного посилення струму через високопорогові кальцієві канали P-типу (інкремент 9–10 %). Встановлено, що цей ефект не залежав від того, який катіон (Ca²⁺ або Ba²⁺) проникав через плазматичну мембрану. Даний ефект (позитивна модуляція струму) практично зберігався, якщо тест-імпульсу передував преімпульс, зміщуючий мембранний потенціал до +50 мВ, тобто вплив був потенціалнезалежним. Згаданий ефект також майже не змінювався в умовах, коли внутрішньоклітинний розчин вміщував 0.5 мМ ГТФβS (необоротного блокатора G-білків) або таку ж саму кількість ГТФγS (неспецифічного активатора цих білків) замість ГТФ. Додавання до внутрішньоклітинного розчину 0.5 мМ цАМФ також практично не впливало на позитивну модуляцію P-струму під дією DAMGO. Попередня 10-хвилинна інкубація досліджуваних клітин у розчині, що вміщував 0.5 мкМ кальмідаозолу (антагоніста кальмодулінрегульованих ензимів), зумовлювала дворазове зменшення DAMGO-індукованого інкремента P-струму. З урахуванням отриманих даних висунуто припущення, що в молекулі кальцієвого P-каналу існує високоафінний алостеричний сайт зв’язування з агоністами µ-ОР, і потенціал-, кальцій- і G-білокнезалежна позитивна модуляція струмів через ці канали реалізується саме за подібним механізмом. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори статті вдячні за часткову підтримку даної експериментальної роботи Державним Фондом фундаментальних досліджень України (грант Ф64/22-2016) та грантом НАН України для молодих учених. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 611.81.14:612.822.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис