Показати простий запис статті

dc.contributor.author Šveljo, O.
dc.contributor.author Ćulić, M.
dc.date.accessioned 2019-02-17T17:41:12Z
dc.date.available 2019-02-17T17:41:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Cerebellar Nonmotor Functions – Approaches and Significance / O. Šveljo, M. Ćulić // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 4. — С. 391-401. — Бібліогр.: 130 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148206
dc.description.abstract The cerebellum is involved in the control of motor and nonmotor functions. Refined and innovative experimental and clinical approaches, starting from anatomy and including functional magnetic resonance imaging (fMRI), have allowed researchers to store extensive information on the cerebellar contributions to motor control and also helped them to understanding cerebellar nonmotor functions. Does the cerebellum process exclusively cerebral information related to certain specific actions, or does it also process some forms of information independent of such relation? At present, researchers are close to evaluating how the cerebellum is active during resolution of cognitive tasks. Various therapy lines in perspective, from cerebellar stimulation to cerbellar grafts and artificial cerebellum, are of particular significance, as they can restore lost brain functions in animal models and repair insufficient brain processes in patients. uk_UA
dc.description.abstract Мозочок залучений у контроль моторних та немоторних функцій. Вдосконалені та інноваційні експериментальні та клінічні підходи, починаючи від врахування даних анатомічних досліджень та аж до використання результатів функціональної магніто-резонансної томографії (fMRT), дозволили дослідникам отримати великий обсяг інформації щодо внесків мозочка в керування рухами і допомогли усвідомити, що мозочок також виконує функції немоторного контролю. Виникає питання: чи оброблює мозочок виключно церебральну інформацію щодо контролю певних специфічних дій, або він також має відношення до обробки деяких форм інформації, незалежних від таких відношень. Зараз дослідники вже підійшли до визначення того, яким чином мозочок є активним протягом вирішення когнітивних задач. Різні перспективні підходи в терапії (від стимуляції мозочка до використання імплантів мозочка та «штучного» мозочка) виглядають досить важливими, оскільки вони дозволяють відновити втрачені мозкові функції в модельних експериментах на тваринах та коригувати певні процеси мозкової недостатності у пацієнтів. uk_UA
dc.description.sponsorship Тhis work was supported by the Ministry of Education, Science, and Technological Development of the Republic of Serbia. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.subject Обзоры uk_UA
dc.title Cerebellar Nonmotor Functions – Approaches and Significance uk_UA
dc.title.alternative Немоторні функції мозочка: підходи до вивчення та значення uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.827


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис