Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effects of Injection of Carbon Nanotubes on EEG and Results of a Behavioral Test in Rats

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Azimirad, V.
dc.contributor.author Hosseinpour, M.
dc.contributor.author Shahabi, P.
dc.contributor.author Alimohammadi, M.
dc.contributor.author Sadighi, M.
dc.contributor.author Hatami, H.
dc.date.accessioned 2019-02-17T17:31:56Z
dc.date.available 2019-02-17T17:31:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Effects of Injection of Carbon Nanotubes on EEG and Results of a Behavioral Test in Rats / V. Azimirad, M. Hosseinpour, P. Shahabi, M. Alimohammadi, M. Sadighi, H. Hatami // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 3. — С. 240-247. — Бібліогр.: 41 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148202
dc.description.abstract We examined the biocompatibility of carbon nanotubes (CNTs) injected i.p. into rats (1 mg/kg body mass) by recording EEG from the frontal and occipital cortex and performing the water maze router test before and after such injection. For EEG, the energy and average power spectral density of wavelet coefficients in the β, α, and θ bands were considered the features. In the water maze router experiment, the distance, time, and speed of rats were investigated as behavioral factors. Comparison of EEG signals before and after injection showed that introduction of CNTs exerted no significant effect on electrophysiological brain indices. A comparison of behavioral factors before and after injection, however, showed that injections of CNTs increased the pacing distance and time to find the desired platform and decreased somewhat the speed in the water maze router experiment. A possible reason of this phenomenon is the possible influence of CNTs on ion fluxes in brain neurons. uk_UA
dc.description.abstract Ми досліджували біосумісність вуглецевих нанотрубок (ВНТ), ін’єкованих щурам (1 мг/кг маси тіла, внутрішньоочеревинно), відводячи ЕЕГ та застосовуючи поведінковий тест із водним лабіринтом перед такою ін’єкцією та після неї. Параметрами ЕЕГ вважали енергію та усереднені щільності спектральної потужності вейвлет-коефіцієнтів для бета-, тета- та альфа-ритмів. В експерименті з водним лабіринтом поведінковими факторами були відстань, час та швидкість руху щурів у пошуках цільової платформи. Порівняння сигналів ЕЕГ перед ін’єкцією ВНТ та після неї показало, що введення нанотрубок істотно не впливало на електрофізіологічні показники мозку. Порівняння ж поведінкових показників перед ін’єкцією та після неї, проте, засвідчило, що введення ВНТ викликало вірогідне збільшення шляху до платформи і тривалості її пошуків, а також деяке зменшення швидкості пересування у водному лабіринті. Можливою причиною такого феномену є вплив ВНТ на іонні токи в нейронах мозку. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Effects of Injection of Carbon Nanotubes on EEG and Results of a Behavioral Test in Rats uk_UA
dc.title.alternative Впливи ін’єкування вуглецевих нанотрубок на ЕЕГ та результати поведінкового тесту у щурів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616–71


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис