Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Влияние ограничения зрительной афферентации на ритмическую организацию альфа-ЭЭГ-активности

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Редька, И.В.
dc.contributor.author Майоров, О.Ю.
dc.date.accessioned 2019-02-17T17:13:15Z
dc.date.available 2019-02-17T17:13:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Влияние ограничения зрительной афферентации на ритмическую организацию альфа-ЭЭГ-активности / И.В. Редька, О.Ю. Майоров // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 3. — С. 270-279. — Бібліогр.: 63 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148197
dc.description.abstract Взаимосвязь характеристик альфа-осцилляций ЭЭГ и состояния зрительной афферентации неоспорима, однако вопрос о наличии истинного альфа-ритма при зрительных дисфункциях является дискуссионным. Проведен аутокорреляционный анализ ритмических параметров альфа-активности в затылочных областях коры головного мозга детей, подростков и юношей (возраст от восьми до 20 лет) с разной остротой зрения. Дифференцированы пять типов ритмичности альфа-активности, характер которых зависел от времени формирования зрительных дисфункций. Установлено, что врожденные двусторонние зрительные дисфункции обусловливают уменьшение периодичности и устойчивости альфа-осцилляций с формированием в 45 % случаев низкоустойчивой апериодической альфа-активности. uk_UA
dc.description.abstract Взаємозв’язок характеристик альфа-осциляцій ЕЕГ і стану зорової аферентації є незаперечним, однак питання про наявність справжнього альфа-ритму при зорових дисфункціях є дискусійним. Проведено аутокореляційний аналіз ритмічних параметрів альфа-активності в потиличних ділянках кори головного мозку дітей, підлітків та юнаків (вік від восьми до 20 років) з різною гостротою зору. Диференційовані п’ять типів ритмічності альфа-активності, характер яких залежав від часу формування зорових дисфункцій. Встановлено, що вроджені двобічні зорові дисфункції зумовлюють зменшення періодичності та стійкості альфаосциляцій з формуванням у 45 % низькостійкої аперіодичної альфа-активності. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Влияние ограничения зрительной афферентации на ритмическую организацию альфа-ЭЭГ-активности uk_UA
dc.title.alternative Вплив обмеження зорової аферентації на ритмічну організацію альфа-ЕЕГ-активності uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.82:617.751.9-053


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис