Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Auditory Event-Related P300 Potentials in Rheumatoid Arthritis Patients

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tomasevic-Todorovic, S.
dc.contributor.author Boskovic, K.
dc.contributor.author Filipovic, D.
dc.contributor.author Milekic, B.
dc.contributor.author Grajic, M.
dc.contributor.author Hanna, F.
dc.date.accessioned 2019-02-17T16:30:02Z
dc.date.available 2019-02-17T16:30:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Auditory Event-Related P300 Potentials in Rheumatoid Arthritis Patients / S. Tomasevic-Todorovic, K. Boskovic, D. Filipovic, B. Milekic, M. Grajic, F. Hanna // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 2. — С. 163-168. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148180
dc.description.abstract The aim of the study was to assess P300 event-related potentials (ERPs) in patients suffering from rheumatoid arthritis (RA) in relation to the duration of illness, degree of disease activity, anatomical and functional stage of the disease, pain intensity, and pain unpleasantness. The cross-sectional study included 53 women with RA (RA group; mean age 50.58 ± 0.93 years) and 27 healthy women (control group, C; 49.41 ± 1.08 years). The intensity and unpleasantness of pain were determined using a visual analog scale (VAS); the functional status was assessed using HAQ (Health Assessment Questionnaire), and the disease activity was estimated using the disease activity scale (DAS28). The P300 waves initiated by auditory stimulations according to the oddball paradigm were recorded from leads Fz and Cz. There were no significant differences between the P300 latencies in both leads. At the same time, the average P300 amplitudes in both leads were found to be considerably lower (P < 0.05) in the RA group compared to the C group. Thus, there is a statistically significant amplitude difference between the P300 cognitive ERPs in RA patients and control subjects. uk_UA
dc.description.abstract Були досліджені параметри пов’язаних із подією потенціалів (ППП) P300 у пацієнтів, що страждають на ревматоїдний артрит (РА), та зв’язок цих параметрів із тривалістю та інтенсивністю захворювання, анатомічною та функціональною стадіями останнього, інтенсивністю та неприємністю відчуттів болю. У порівняльне дослідження були залучені 53 жінки з РА (група RA, середній вік 50.58 ± ± 0.94 року) та 27 здорових жінок (контрольна група C, 49.41 ± 1.08 року). Інтенсивність та рівень неприємності болю визначали за допомогою візуальної аналогової шкали (VAS), функціональний статус – згідно з опитувальником HAQ, а інтенсивність хвороби – за шкалою DAS28. Потенціали P300 ініціювали акустичною стимуляцією відповідно до oddball-парадигми та відводили від точок Fz та Cz. Усереднені значення латентних періодів хвилі P300 в групах RA та C не демонстрували якихось істотних відмінностей. У той же час усереднені амплітуди P300 в обох кортикальних зонах у групі RA були вірогідно нижчими (P < 0.05), ніж відповідні величини в групі C. Таким чином, існує статистично значуща різниця між характеристиками когнітивного ППП P300 у пацієнтів із ревматоїдним артритом та здорових суб’єктів, що вказує на негативні зміни сенсорного процесінга та уваги, а також когнітивні дисфункції, виниклі під впливом хронічного болю. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Auditory Event-Related P300 Potentials in Rheumatoid Arthritis Patients uk_UA
dc.title.alternative Слухові пов’язані з подією потенціали P300 у пацієнтів із ревматоїдним артритом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.72 – 002.77:612.014


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис