Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Status Epilepticus-Related Hippocampal Injury in the Immature Rat Brain

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Li, B.
dc.contributor.author Yang, L.
dc.contributor.author Zhou, H.
dc.contributor.author Sun, R.
dc.date.accessioned 2019-02-17T12:33:14Z
dc.date.available 2019-02-17T12:33:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Status Epilepticus-Related Hippocampal Injury in the Immature Rat Brain / B. Li, L. Yang, H. Zhou, R. Sun // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 1. — С. 38-44. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148155
dc.description.abstract Status epilepticus (SE)-related neuronal degeneration and glial activation in different regions of the developing rat hippocampus were investigated in an age- and time-dependent manner. Wistar rat pups of postnatal day (P) 7, 15, and 21 were injected i.p. with lithium+pilocarpine to induce SE or saline to make controls. Rats were sacrificed at 2, 12, 24 h, 3 days (d) and 7 d after SE induction. Neurodegeneration in the hippocampus was assessed by Fluoro-Jade B staining. The expressions of the astrocyte marker (GFAP) and microglia marker (Iba-1) were evaluated by immunohistochemistry. In P7 rats, there was no neuronal damage at any time points in SE. Two hours after SE induction, the number of degenerating neurons in the hippocampus significantly increased in the CA1 region of P15 rats and in both CA1 and CA3 regions of P21 rats. Degenerating neurons in the dentate gyrus appeared at 24 h after SE in P15 and P21 rats. In P7 rats, there was no up-regulation of GFAP- or Iba-1-positive cells in SE. The expression of GFAP was dramatically elevated at 12 h in the CA1 and CA3 regions of P15 rats. The number of GFAP-positive cells did not increase in the dentate gyrus until 24 h after SE induction in P15 rats. In P21 SE rats, the mentioned index increased in the CA1, CA3, and dentate gyrus at 2 h. The number of Iba-1-positive cells increased significantly in the CA1, CA3, and dentate gyrus at 12 h in P15 rats and as early as at 2 h in P21 rats. These findings suggest that SE-related neuronal damage and glial activation in the immature brain are, in general, less intense than in the adult one, and the development of these processes in different structures of the hippocampus demonstrates significant temporal and spatial specificity uk_UA
dc.description.abstract Досліджено залежність дегенерації нейронів та активації глії, індукованих епілептичним статусом (ЕС) у різних ділянках гіпокампа щурів від віку тварини і часу після розвитку ЕС, що розвивається. Щурятам лінії Вістар (постнатальні дні П7, П15 та П21) внутрішньоочеревинно ін'єкували сіль літію + пілокарпін для індукції ЕС або фізіологічний розчин для створення контролю. Щурят піддавали евтаназії через 2, 12, 24 год та через 3 або 7 діб після індукції ЕС. Нейродегенерацію в гіпокампі виявляли за допомогою забарвлення Флуоро-Джейд Б. Рівні експресії маркера астроцитів GFAP та маркера мікроглії Iba-1 оцінювали з використанням імуногістохімічних методів. У П7-щурят в ЕС будь-якого ушкодження нейронів на усіх відрізках часу не виявлялося. Через 2 год після індукції ЕС кількість дегенеруючих нейронів у гіпокампі щурят П15 суттєво підвищувалася в зоні CA1, а у П12-щурят це відбувалося в зонах CA1 і CA3. У щурят П15 та П21 дегенеруючі нейрони в зубчастій звивині з'являлися через 24 год. У щурят П7 не спостерігалося збільшення кількості GFAP- або Iba-1-позитивних клітин, зумовленого ЕС. Експресія GFAP у щурят П15 дуже сильно зростала в зонах CA1 та CA3 через 12 год. У той же час у таких щурят не відмічалося збільшення імунореактивності цього білка в зубчастій звивині. У щурят П21 даний індекс збільшувався в зонах CA1, CA3 та зубчастій звивині вже через 2 год після індукції ЕС. Кількість Iba-1-позитивних клітин у 3-х згаданих регіонах суттєво збільшувалась у щурят П15 через 12, а у тварин П21 - вже через 2 год. Ці результати вказують на те, що пов'язані з ЕС ушкодження нейронів та активація глії в незрілому мозку в цілому є менш інтенсивними, ніж у дорослому, а розвиток даних процесів у гіпокампі є специфічним у просторовому та часовому аспектах. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by the Shandong Province Natural Science Foundation (Grant No. ZR2009CM072) and Shandong Province Science and Technology Development Project (Grant No.2010GSF10201). uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Status Epilepticus-Related Hippocampal Injury in the Immature Rat Brain uk_UA
dc.title.alternative Індуковані епілептичним статусом ушкодження гіпокампа в незрілому мозку щурів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.853:612.82


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис