Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effects of the Extract of Calophyllum Inophyllum on Behavioral Indices in Rodents

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ibironke, G.F.
dc.contributor.author Ugege, O.G.
dc.date.accessioned 2019-02-17T10:44:44Z
dc.date.available 2019-02-17T10:44:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Effects of the Extract of Calophyllum Inophyllum on Behavioral Indices in Rodents / G.F. Ibironke, O.G. Ugege // Нейрофизиология. — 2015. — Т. 47, № 1. — С. 49-54. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148140
dc.description.abstract We examined modifications of behavioral indices evoked in rodents by introduction of an alcohol extract from leafs of Calophyllum inophyllum (С.i.) under conditions of four neurobehavioral tests. Intraperitoneal injections of 50, 100, or 200 mg/kg of the concentrated extract were used; the effects observed were compared with the action of 1 mg/kg diazepam. In the hole-board test, injections of the C.i. extract significantly suppressed the manifestations of research behavior (decreased the number of head dips into openings) in a dose-dependent manner. In the light/dark box test, considerable increases of the time of stay of mice in the dark compartment were observed after extract injections. In the open field test on mice, injections of the C.i. extract resulted in noticeable, while statistically insignificant, decreases in the general intensity of locomotion (number of crossed squares). In this test, the number of manifestations of research behavior (rearings) decreased rather considerably; the number of grooming episodes also became smaller, but suppression of this type of behavior was weaker. Testing of rats in the elevated plus-maze showed that the numbers of entries of the animals into open arms of the labyrinth significantly decreased at all doses of the extract, and the duration of stay in these arms was also smaller. Thus, the extract from the C.i. leafs containing significant amounts of biologically active compounds demonstrates rather considerable sedative effects, but these effects are combined with some anxiogenic action. The results obtained also show that anxiolythic/anxiogenic effects of a given test agent observed in different behavioral tests (considered specific from this aspect) are not fully identical and should be compared with reservations. uk_UA
dc.description.abstract Ми досліджували модифікації поведінки, що викликались у гризунів уведенням екстракту з листя Calophyllum inophyllum (С.i.), в умовах чотирьох нейроповедінкових тестів. Використовували внутрішньоочеревинні ін’єкції концентрованого екстракту в дозах 50, 100 та 200 мг/кг; спостережувані ефекти порівнювали з дією 1 мг/кг діазепаму. В тесті «дошка з отворами» введення екстракту C.i. мишам дозозалежно істотно пригнічували прояви дослідницької поведінки (кількість зазирань в отвори), тоді як у камері з темним та освітленим відсіками після ін’єкцій екстракту спостерігалося значне збільшення тривалості перебування цих тварин у темному компартменті. В тесті відкритого поля на мишах ін’єкції екстракту C.i. призводили до помітного, хоча й статистично невірогідного зменшення загальної інтенсивності локомоції (кількості перетнутих квадратів), причому кількість проявів дослідницької поведінки («стійок») зменшувалася дуже істотно. Кількість епізодів грумінгу також ставала меншою, але пригнічення поведінки даного виду було слабшим. Результати тестування щурів у піднятому лабіринті показали, що тривалість перебування тварин у закритих рукавах лабіринту була при всіх дозах екстракту вірогідно більшою, ніж у контролі. Отже, екстракт із листя C.i., котрий вміщує істотну кількість біологічно активних сполук, демонструє значну седативну активність. Ця активність поєднується з певною анксіогенною дією. Отримані результати також свідчать про те, що анксіолітичні/анксіогенні впливи певного тест-агента, виявлені в різних поведінкових тестах, не є цілком ідентичними. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Effects of the Extract of Calophyllum Inophyllum on Behavioral Indices in Rodents uk_UA
dc.title.alternative Впливи екстракту Сalophyllum inophyllum на поведінкові показники у гризунів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 57.024:615.038


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис