Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Vascular Cognitive Impairment with NO Dementia: Neuropsychology, Brain Imaging, and Event-Related Potentials

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Jiang, B.
dc.contributor.author Yao, G.
dc.contributor.author Yao, C.
dc.contributor.author Zhang, Yu.
dc.contributor.author Ge, J.
dc.contributor.author Qiu, E.
dc.date.accessioned 2019-02-17T09:44:24Z
dc.date.available 2019-02-17T09:44:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Vascular Cognitive Impairment with NO Dementia: Neuropsychology, Brain Imaging, and Event-Related Potentials / B. Jiang, G. Yao, C. Yao, Yu. Zhang, J. Ge, E. Qiu // Нейрофизиология. — 2013. — Т. 45, № 4. — С. 362-368. — Бібліогр.: 19 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148125
dc.description.abstract We investigated the neuropsychological characteristics, cranial MRI, and P300 ERPs in patients suffering from vascular cognitive impairment with no dementia (VCIND). A study was performed on 68 cases of VCIND after stroke. The cranial MRI patterns and P300 waves of the patients were compared with those of 56 stroke patients without cognitive impairment and 52 healthy subjects. The MoCA (Montreal Cognitive Assessment) was also used to assess their mental status. The proportion of patients with frontotemporal lesions, multiple lesions, and leukoaraiosis (LA) in the VCIND group was greater than that in the stroke group. The cognitive impairment in patients with the former deficiencies was more significant. The MoCA scores in the VCIND group were significantly lower, and the P300 latency was significantly longer, as compared with other two groups. The P300 latency inversely correlated with the MoCA score. Patients with frontotemporal lesions, multiple lesions, and LA are susceptible to cognitive impairment. The MoCA score and the P300 test are helpful for the early diagnosis of VCIND. uk_UA
dc.description.abstract Ми досліджували нейропсихологічні характеристики, дані магніторезонансного дослідження мозку (MRI) та пов’язані з подією ЕЕГ-потенціали P300 у пацієнтів зі зумовленим судинними захворюваннями ураженням когнітивних функцій при відсутності деменції (VCIND). Дослідження було проведено у 68 випадках VCIND, котре розвивалося після інсульту. Дані MRI та характеристики P300 у групі VCIND порівнювали з такими у двох інших групах (у 56 пацієнтів після інсульту без розладів когнітивних функцій та у 52 здорових суб’єктів). Шкалу MoCA (Монреальська когнітивна оцінка) використовували для оцінки інтелектуального статусу обстежених. Відносна кількість випадків фронтотемпоральних уражень, множинних уражень та лейкоарайозу (ЛА) у групі VCIND була більшою, ніж у групі пацієнтів з неускладненим інсультом. Розлади когнітивних функцій у пацієнтів із зазначеними вище ураженнями були більш істотними. Оцінки згідно з MoCA в групі VCIND були достовірно нижчими, а латентний період P300 був істотно тривалішим, ніж у двох інших групах. Пацієнти з фронтотемпоральними та множинними ураженнями й ЛА особливо схильні до когнітивних розладів. Використання оцінок за MoCA та відведення потенціалу Р300 є вельми доцільними в аспекті ранньої діагностики VCIND. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Vascular Cognitive Impairment with NO Dementia: Neuropsychology, Brain Imaging, and Event-Related Potentials uk_UA
dc.title.alternative Розлади когнітивних функцій при судинних захворюваннях з відсутністю деменції: нейропсихологічні характеристики, дані магніторезонансного дослідження та пов’язані з подією еег-потенціали uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.276:543.429.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис