Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Tactile Learning Within the Early Phase of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ayoobi, F.
dc.contributor.author Fatemi, I.
dc.contributor.author Roohbakhsh, A.
dc.contributor.author Shamsizadeh, A.
dc.date.accessioned 2019-02-17T09:35:04Z
dc.date.available 2019-02-17T09:35:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Tactile Learning Within the Early Phase of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice / F. Ayoobi, I. Fatemi, A. Roohbakhsh, A. Shamsizadeh // Нейрофизиология. — 2013. — Т. 45, № 4. — С. 345-350. — Бібліогр.: 26 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148122
dc.description.abstract The purpose of this study was to assess tactile learning in the early phase of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), which was induced in C57BL/6 mice by subcutaneous injections on flank of myelin oligodendrocyte glycoprotein, MOG35-55 (250 µg per mouse). Tactile learning was assessed one week after EAE induction using the novel object recognition test (NORT) in a dark room. The procedure consisted of two phases. During the training phase (T1), the animals explored two similar objects; within the test phase (T2, occurring 4 h later) the mice explored one novel and one familiar object. On average, mice developed significant behavioral disabilities related to EAE 13.2 ± 1.9 days following immunization. In the EAE group, the locomotor activity level (assessed by measuring the distance travelled) in the T1 and T2 phases did not differ significantly, as compared to the related phases in the control group (P > 0.05). Within phase T1, no reliable differences were found for the frequency (number) of visits to the sample objects and for total exploration time between experimental groups. For phase T2, no difference was also found in the discrimination ratio when comparing the control group with the EAE group. Our study demonstrates that tactile learning in male mice may not be affected 7 days after immunization with MOG35-55 (i.e., within the early EAE phase). uk_UA
dc.description.abstract Розвиток експериментального аутоімунного енцефаломієліту (ЕАЕ) викликали у мишей за допомогою ін’єкцій мієлінового олігодендроцитарного глікопротеїну (MOG35- 55, 250 мкг на мишу). Здатність до тактильного навчання оцінювали через один тиждень після індукції ЕАЕ, використовуючи тест впізнавання нового об’єкта (NORT) у темному приміщенні. Процедура тестування складалася з двох фаз; протягом першої з них (T1) тварини обстежували два однакових об’єкта, а в перебігу другої фази (T2) миші обстежували один новий і один раніше обстежений об’єкти. Істотні поведінкові розлади, зумовлені ЕАЕ, розвивались у мишей в середньому через 13.2 ± 1.9 доби після імунізації. У групі ЕAЕ рівень локомоторної активності (оцінюваний за відстанню, котру тварини проходили в період обстеження) в межах фаз T1 та T2 не відрізнявся істотно від такого в контрольній групі (P > 0.05). У фазі T1 не спостерігалося істотних міжгрупових різниць частоти (кількості) відвідань тест-об’єктів та загального часу, який було витрачено на ознайомлення з ними. У межах фази T2 не виявлялося також достовірних різниць величин коефіцієнта дискримінації в контрольній та ЕAЕ-групах. Отже, наші тести показали, що, видимо, тактильне навчання мишей-самцівне піддається істотним змінам через сім діб після імунізації MOG35-55 (тобто в межах ранньої фази ЕAЕ). uk_UA
dc.description.sponsorship The Physiology-Pharmacology Research Center and the Vice Chancellor of Research in the Rafsanjan University of Medical Sciences supported this study. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Tactile Learning Within the Early Phase of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice uk_UA
dc.title.alternative Тактильне навчання в ранній фазі розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у мишей uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.831:612.88


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис