Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Classification of Surface EMG Using Wavelet Packet Energy Analysis and a Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rong, Y.
dc.contributor.author Hao, D.
dc.contributor.author Han, X.
dc.contributor.author Zhang, Y.
dc.contributor.author Zhang, J.
dc.contributor.author Zeng, Y.
dc.date.accessioned 2019-02-16T17:53:57Z
dc.date.available 2019-02-16T17:53:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Classification of Surface EMG Using Wavelet Packet Energy Analysis and a Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine / Y. Rong, D. Hao, X. Han, Y. Zhang, J. Zhang, Y. Zeng // Нейрофизиология. — 2013. — Т. 45, № 1. — С. 44-54. — Бібліогр.: 30 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148026
dc.description.abstract The aim of our study was to recognize results of surface electromyography (sEMG) recorded under conditions of a maximum voluntary contraction (MVС) and fatigue states using wavelet packet transform and energy analysis. The sEMG signals were recorded in 10 young men from the right upper limb with a handgrip. sEMG signals were decomposed by wavelet packet transform, and the corresponding energies of certain frequencies were normalized as feature vectors. A back-propagation neural network, a support vector machine (SVM), and a genetic algorithm-based SVM (GA-SVM) worked as classifiers to distinguish muscle states. The results showed that muscle fatigue and MVC could be identified by level-4 wavelet packet transform and GA-SVM more accurately than when using other approaches. The classification correct rate reached 97.3% with sevenfold cross-validation. The proposed method can be used to adequately reflect the muscle activity. uk_UA
dc.description.abstract Ціллю нашого дослідження була розробка прийомів розпізнавання результатів електроміографічних відведень за допомогою поверхневих електродів (пЕМГ) в умовах розвитку максимального довільного скорочення та станів втоми; використовували пакетне вейвлет-перетворення та аналіз енергії. Сигнали пЕМГ піддавалися декомпозиції із застосуванням пакетного вейвлет-перетворення, і відповідні оцінки енергії певних частот нормувались як вектор ознак. Нейронна мережа із зворотним проведенням, машина опорних векторів (SVM) та SVM, базована на генетичному алгоритмі (GA-SVM), працювали як класифікатори, що розпізнавали стани м’язів. Отримані результати показали, що стани м’язової втоми та максимального довільного скорочення можуть бути ідентифіковані за допомогою пакетного вейвлет-перетворення 4-го рівня точніше, ніж у разі застосування інших підходів. Рівень коректності класифікації при семиразовій кросвалідизації сягав 97.3 %. Запропонований метод може бути використаний для адекватного відображення м’язової активності. uk_UA
dc.description.sponsorship This work was supported by the National Natural Science Foundation of China, No. 81071231 and No. 30670543. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Classification of Surface EMG Using Wavelet Packet Energy Analysis and a Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine uk_UA
dc.title.alternative Класифікація результатів „поверхневої” електроміографії з використанням пакетного вейвлет-аналізу енергії та машини опорних векторів, базованої на генетичному алгоритмі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.743


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис