Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Molecular hydrogen production at thermocatalytic and thermocatalytic and radiation transformation of water in the BеO+H₂O system

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Jafarov, Y.D.
dc.contributor.author Ramazanova, N.K.
dc.contributor.author Gadzhiyeva, S.R.
dc.contributor.author Eyubov, K.T.
dc.date.accessioned 2019-02-15T18:25:34Z
dc.date.available 2019-02-15T18:25:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Molecular hydrogen production at thermocatalytic and thermocatalytic and radiation transformation of water in the BеO+H₂O system / Y.D. Jafarov, N.K. Ramazanova, S.R. Gadzhiyeva, K.T. Eyubov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 5. — С. 136-140. — Бібліогр.: 25 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 07.85.-m:82.50.Kx:61.82Bd
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147710
dc.description.abstract The dependence of an yield of the molecular hydrogen received at thermal and radiation thermocatalytic transformation of water under influence of γ-quanta (⁶⁰Co, P = 20.1 rad/s) on the BеO+H₂O system, with sizes of particles dBe < 4 µм has been studied: 1) from the general temperature (T = 300; 373; 473; 573; 623, and 673 K) of system at constant value of water vapor density which is equal р = 10 mg/cm3 and 2) from water vapor density (р = 0.5; 1; 2.5; 5, and 10 mg/cm³ ) at constant value of temperature T = 673 K. In this system in the reactionary environment with a density of water of р = 10 mg/cm3 in the range of temperatures 300 ≤ T ≤ 473 K, molecular hydrogen turns out only by radiation and thermocatalytic (activation energy of process is Ea = 1.1 kJ/mol), and in the range of temperatures 573 ≤ T ≤ 673 K – by thermocatalytic (Ea =97.5 kJ/mol) and radiation and thermocatalytic (Ea = 56 kJ/mol) ways. In the BeO+H₂O system at a constant temperature of T = 673 K, and at values of density of water ρ = 0.5; 1; 2.5; 5, and 10 mg/cm³ the rate of accumulation of molecular hydrogen, received by the thermocatalytic and thermocatalytic and radiation transformation of water, grows in direct ratio to its density, and at values of ρ ≥ 2.5 mg/cm³ this proportionality is violated and deceleration is observed. The possible mechanism of processes which is rather well explaining the obtained experimental data is specified. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено залежність виходу молекулярного водню, отриманого при термокаталітичному і радіаційнотермокаталітичному перетвореннях води під впливом γ-квантів (⁶⁰Co, P = 20,1 рад/с) на систему BеO+H₂O з розмірами частинок dВе < 4 мкм: 1) від загальної температури (T = 300, 373, 473, 573, 623 і 673 K) системи і при постійному значенні щільності парів води (р = 10 мг/см3 ; 2) від щільності парів води (р = 0,5; 1; 2,5; 5 і 10 мг/см³ ) і при постійному значенні температури (T = 673 K). У цій системі в реакційному середовищі зі щільністю парів води р = 10 мг/см³ і в інтервалі температур 300 ≤ T ≤ 473 K молекулярний водень виходить тільки радіаційно-термокаталітичним способом (енергія активації процесу Еа = 1,1 кДж/моль), а в інтервалі температур 573 ≤T ≤ 673 K – термокаталітичним (Еа = 97,5 кДж/моль) і радіаційно-термокаталітичним (Еа = 56 кДж/моль) способами. В системі BеO+H₂O при постійній температурі T = 673 K і при значеннях щільності парів води ρ = 0,5; 1; 2,5; 5 і 10 мг/см³ швидкість утворення молекулярного водню, отриманого при термокаталітичному і радіаційно-термокаталітичному перетвореннях води, зростає прямо пропорційно щільності, а при значеннях ρ ≥ 2,5 мг/см3 ця пропорційність порушується і спостерігається уповільнення. Вказано можливий механізм процесів, що досить добре пояснює отримані експериментальні дані. uk_UA
dc.description.abstract Изучена зависимость выхода молекулярного водорода, полученного при термокаталитическом и радиационно-термокаталитическом превращениях воды под воздействием γ-квантов ( ⁶⁰Co, P = 20,1 рад/с) на систему ВеО+H₂O с размерами частиц dВе < 4 мкм: 1) от общей температуры (T = 300, 373, 473, 573, 623 и 673 K) системы и при постоянном значении плотности паров воды (р = 10 мг/см³ ); 2) от плотности паров воды (р = 0,5; 1; 2,5; 5 и 10 мг/см³ ) и при постоянном значении температуры (T = 673 K). В этой системе в реакционной среде с плотностью паров воды р = 10 мг/см³ и в интервале температур 300 ≤ T ≤ 473 K молекулярный водород получается только радиационно-термокаталитическим способом (энергия активации процесса Еа = 1,1 кДж/моль), а в интервале температур 573 ≤ T ≤ 673 K – термокаталитическим (Еа = 97,5 кДж/моль) и радиационно-термокаталитическим (Еа = 56 кДж/моль) способами. В системе BeO+H₂O при постоянной температуре T = 673 K и при значениях плотности паров воды ρ = 0,5; 1; 2,5; 5 и 10 мг/см³ скорость образования молекулярного водорода, полученного при термокаталитическом и радиационно-термокаталитическом превращениях воды, растет прямо пропорционально ее плотности, а при значениях ρ = 2,5 мг/см³ данная пропорциональность нарушается и наблюдается замедление. Указан возможный механизм процессов, достаточно хорошо объясняющий полученные экспериментальные данные. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Диагностика и методы исследований uk_UA
dc.title Molecular hydrogen production at thermocatalytic and thermocatalytic and radiation transformation of water in the BеO+H₂O system uk_UA
dc.title.alternative Отримання молекулярного водню при термокаталітичному і радіаційно-термокаталітичному перетворенні води в системі BеO+H₂O uk_UA
dc.title.alternative Получение молекулярного водорода при термокаталитическом и радиационно-термокаталитическом превращениях воды в системе BеO+H₂O uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис