Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Numerical simulation of influence of the non-equilibrium excitation of molecules on direct detonation initiation by spark discharge

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Korytchehko, K.V.
dc.contributor.author Ozerov, A.N.
dc.contributor.author Vinnikov, D.V.
dc.contributor.author Skob, Yu.A.
dc.contributor.author Dubinin, D.P.
dc.contributor.author Meleshchenko, R.G.
dc.date.accessioned 2019-02-14T14:30:58Z
dc.date.available 2019-02-14T14:30:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Numerical simulation of influence of the non-equilibrium excitation of molecules on direct detonation initiation by spark discharge / K.V. Кorytchehko, A.N. Ozerov, D.V. Vinnikov, Yu.A. Skob, D.P. Dubinin, R.G. Meleshchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 194-199. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.80.Mg, 52.65.Yy
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147358
dc.description.abstract The influence of the non-equilibrium excitation of molecules on a direct detonation initiation by spark discharge was evaluated by a comparison of simulation result when the delayed vibrational excitation was taken into account with a result where the excitation effect was neglected. A numerical model of the spark channel expansion in chemically reacting gas was used. It was found out that increased critical energy of detonation initiation caused by the delayed activation of the vibrational excited states of polyatomic molecules in an initiating shock wave. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено вплив нерівноважного збудження молекул на пряме ініціювання детонації іскровим розрядом шляхом порівняння чисельних результатів моделювання у випадку урахування уповільненого коливального збудження з результатами розрахунків без урахування цього процесу. Для досліджень використано математичну модель розширення іскрового каналу в газі, що реагує. Виявлено, що зростання критичної енергії ініціювання детонації викликано уповільненим коливним збудженням багатоатомних молекул в ініціюючій ударній хвилі. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано влияние неравновесного возбуждения молекул на прямое инициирование детонации искровым разрядом путем сравнения численных результатов моделирования в случае учета замедленного колебательного возбуждения с результатами расчетов без учета этого процесса. Для исследования использовалась математическая модель расширения искрового канала в реагирующем газе. Выявлено, что возрастание критической энергии инициирования детонации вызвано замедленным колебательным возбуждением многоатомных молекул в инициирующей ударной волне. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Плазменно-пучковый разряд, газовый разряд и плазмохимия uk_UA
dc.title Numerical simulation of influence of the non-equilibrium excitation of molecules on direct detonation initiation by spark discharge uk_UA
dc.title.alternative Чисельне дослідження впливу нерівноважного збудження молекул на пряме ініціювання детонації іскровим розрядом uk_UA
dc.title.alternative Численное исследование влияния неравновесного возбуждения молекул на прямое инициирование детонации искровым разрядом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис