Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gussev, Ye.V.
dc.contributor.author Manuilenko, O.V.
dc.contributor.author Sokol, V.N.
dc.contributor.author Turchin, А.А.
dc.contributor.author Zhiznevsky, V.V.
dc.date.accessioned 2019-02-14T14:11:35Z
dc.date.available 2019-02-14T14:11:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Power supply development for ion source of accelerator MLUD-3 / Ye.V. Gussev, O.V. Manuilenko, V.N. Sokol, А.А. Turchin, V.V. Zhiznevsky // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 42-45. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.20.−c, 85.30.De, 85.60.−q
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147336
dc.description.abstract The paper presents the results obtained during the development of the design of the power supply for a ions source of the douplasmatron type with a hollow cold cathode, which operates in a pulsed mode .The experience of using the existing power supply device is generalized and the need for work on a new power supply device creation is justified. The choice of circuit solutions for the design is discussed, as well as the main parameters of the device uk_UA
dc.description.abstract Наведені результати, отримані в процесі розробки конструкції пристрою живлення для джерела іонів типу дуаплазматрон з порожнистим холодним катодом, який працює в імпульсному режимі. Узагальнено досвід використання існуючого пристрою живлення і обґрунтовано необхідність проведення робіт по створенню нового пристрою живлення. Обговорюється вибір схемних рішень, покладених в основу розробки, а також наведено основні параметри пристрою. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты, полученные в процессе разработки конструкции устройства питания для источника ионов типа дуаплазматрон с полым холодным катодом, работающим в импульсном режиме. Обобщен опыт использования имеющегося устройства и обоснована необходимость проведения работ по созданию нового устройства питания. Обсуждается выбор схемных решений, положенных в основу разработки, а также приведены основные параметры устройства. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Нерелятивистская электроника uk_UA
dc.title Power supply development for ion source of accelerator MLUD-3 uk_UA
dc.title.alternative Pозробка пристрою живлення джерела іонів прискорювача МЛУД-3 uk_UA
dc.title.alternative Разработка устройства питания источника ионов ускорителя МЛУД-3 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис