Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Тhermodesorbtion from construction materials irradiated by ions of helium on a linear accelerator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Anokhin, R.А.
dc.contributor.author Dubniuk, S.M.
dc.contributor.author Zaitsev, B.V.
dc.contributor.author Pavlii, К.V.
dc.contributor.author Reshetnikov, V.M.
dc.contributor.author Shevchenko, O.S.
dc.date.accessioned 2019-02-14T12:07:58Z
dc.date.available 2019-02-14T12:07:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Тhermodesorbtion from construction materials irradiated by ions of helium on a linear accelerator / R.А. Anokhin, S.M. Dubniuk, B.V. Zaitsev, К.V. Pavlii, V.M. Reshetnikov, O.S. Shevchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 178-182. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.-a
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147313
dc.description.abstract On a linear accelerator samples of alloys of zirconium, molybdenum and stainless steels were irradiated by beams of helium ions with an energy of 0.12…4 MeV. The results of thermal desorption of helium from irradiated samples are reported in the temperature range 20…1500°С. The results of the solution of the nonstationary equation of diffusion are presented with allowance for helium deposition profiles and damageability over the thickness of the sample. The determining factor in the formation of the second peak of thermal desorption is the shift in the maximum of the damage profile relative to the maximum profile of helium deposition in irradiated samples. uk_UA
dc.description.abstract На лінійному прискорювачі були опромінені зразки сплавів цирконію, молібдену і нержавіючих сталей пучками іонів гелію з енергією 0,12…4 МеВ. Наведено результати термодесорбції гелію з опромінених зразків у діапазоні температур 20…1500°С. Представлені результати рішення нестаціонарного рівняння дифузії з урахуванням профілів залягання гелію і пошкоджуваності по товщині зразка. Визначальним фактором виникнення другого піку термодесорбції є зрушення максимуму профілю пошкоджуваності щодо максимуму профілю залягання гелію в опромінених зразках uk_UA
dc.description.abstract На линейном ускорителе были облучены образцы сплавов циркония, молибдена и нержавеющих сталей пучками ионов гелия с энергией 0,12…4 МэВ. Приведены результаты термодесорбции гелия из облученных образцов в диапазоне температур 20…1500°С. Представлены результаты решения нестационарного уравнения диффузии с учетом профилей залегания гелия и повреждаемости по толщине образца. Определяющим фактором образования второго пика термодесорбции является сдвиг максимума профиля повреждаемости относительно максимума профиля залегания гелия в облученных образцах. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускорителей в радиационных технологиях uk_UA
dc.title Тhermodesorbtion from construction materials irradiated by ions of helium on a linear accelerator uk_UA
dc.title.alternative Термодесорбція з конструкційних матеріалів, опромінених іонами гелію на лінійному прискорювачі uk_UA
dc.title.alternative Термодесорбция из конструкционных материалов, облученных ионами гелия на линейном ускорителе uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис