Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Production of the short-lived radionuclides for positron-emission tomography: cyclotron or linear electron accelerator

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Zadvorny, A.S.
dc.contributor.author Bochek, G.L.
dc.date.accessioned 2019-02-14T12:05:23Z
dc.date.available 2019-02-14T12:05:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Production of the short-lived radionuclides for positron-emission tomography: cyclotron or linear electron accelerator / A.S. Zadvorny, G.L. Bochek // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 168-171. — Бібліогр.: 28 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 87.57.U-, 87.57.uk, 87.57.un
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147311
dc.description.abstract Analysis of the methods of the short-lived positron emitting radionuclides production on linear electron accelerators for positron-emission tomography (PET) was performed. Methods of extraction of short-lived isotopes from the irradiated samples are considered. It is shown that specific activity of radionuclides produced on linear electron accelerators is sufficient for the gamma-camera and PET diagnostic. uk_UA
dc.description.abstract Проведено аналіз методів напрацювання недовгоживучих радіонуклідів на лінійних прискорювачах електронів для позитронної емісійної томографії. Розглянуто методи здобування недовгоживучих ізотопів із опромінених зразків. Показано, що питома активність радіонуклідів, одержаних на лінійних прискорювачах електронів, може бути достатньою для діагностики на гамма-камерах та для позитронної емісійної томографії. uk_UA
dc.description.abstract Проведен анализ методов наработки короткоживущих радионуклидов на линейных ускорителях электронов для позитронной эмиссионной томографии. Рассмотрены методы извлечения короткоживущих изотопов из облученных образцов. Показано, что удельная активность радионуклидов, полученных на линейных ускорителях электронов, может быть достаточной для диагностики на гамма-камерах и для позитронной эмиссионной томографии. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ускорителей в радиационных технологиях uk_UA
dc.title Production of the short-lived radionuclides for positron-emission tomography: cyclotron or linear electron accelerator uk_UA
dc.title.alternative Напрацювання недовгоживучих радіонуклідів для позитронної емісійної томографії: циклотрон або лінійний прискорювач електронів uk_UA
dc.title.alternative Наработка короткоживущих радионуклидов для позитронной эмисионной томографии: циклотрон или линейный ускоритель электронов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис