Показати простий запис статті

dc.contributor.author Golovkina, A.G.
dc.contributor.author Loskutova, A.D.
dc.contributor.author Ovsyannikov, D.A.
dc.date.accessioned 2019-02-14T12:02:23Z
dc.date.available 2019-02-14T12:02:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nuclear constants database for fuel isotope change estimation / A.G. Golovkina, A.D. Loskutova, D.A. Ovsyannikov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 159-162. — Бібліогр.: 17 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.87.+g, 28.41.Kw, 28.41.Ak
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147309
dc.description.abstract Description of database and client program developed by the authors and designed to store, process and extract nuclear constants used in calculations of nuclear fuel isotope changes is presented. On the basis of the designed database, a comprehensive program was developed. The program allows calculating the change in nuclear concentration and activity of fuel isotopes during irradiation and exposure. uk_UA
dc.description.abstract Представлено опис розробленої авторами бази даних і клієнтської програми, призначених для зберігання, обробки та вилучення ядерних констант, використовуваних при розрахунках динаміки зміни ізотопного складу ядерного палива. На основі створеної бази даних була розроблена комплексна програма, що дозволяє розраховувати зміну ядерної концентрації і активності ізотопів паливної композиції в процесі опромінення і витримки. uk_UA
dc.description.abstract Представлено описание разработанной авторами базы данных и клиентской программы, предназначенных для хранения, обработки и извлечения ядерных констант, используемых при расчетах динамики изменения изотопного состава ядерного топлива. На основе созданной базы данных была разработана комплексная программа, позволяющая рассчитывать изменение ядерной концентрации и активности изотопов топливной композиции в процессе облучения и выдержки. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ядерных методов uk_UA
dc.title Nuclear constants database for fuel isotope change estimation uk_UA
dc.title.alternative База даних ядерних констант для оцінки зміни ізотопного складу палива uk_UA
dc.title.alternative База данных ядерных констант для оценки измерения изотопного состава топлива uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис