Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dolinska, M.E.
dc.contributor.author Doroshko, N.L.
dc.date.accessioned 2019-02-14T12:00:23Z
dc.date.available 2019-02-14T12:00:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Numerical approach for simulation of Palmer cooling / M.E. Dolinska, N.L. Doroshko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 150-154. — Бібліогр.: 7 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 02.60.Cb, 29.20.−c
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147307
dc.description.abstract In this paper the time domain algorithm is described and applied for the Palmer Cooling method. The possibility of using the Palmer system in such case for simultaneous longitudinal and transverse cooling by a suitable choice of the pickup to kicker distance was described by Hereward [1, 2]. Using his method the special computer code has been developed to calculate beam cooling in time domain approach. uk_UA
dc.description.abstract Описується алгоритм «timedomain», який застосовується для охолодження Palmer-методом. Можливості застосування Palmer-системи для поздовжнього і поперечного охолоджень шляхом підбору відстані між pick-up і кікер-магнітами були описані в роботах Херевальда [1, 2]. Використовуючи даний підхід, була розроблена комп'ютерна програма для розрахунків параметрів охолодження із застосуванням «timedomain»- методики. uk_UA
dc.description.abstract Описывается алгоритм «timedomain», который применяется для охлаждения Palmer-методом. Возможности применения Palmer-системы для продольного и поперечного охлаждений путем подбора расстояния между pick-upи кикер-магнитами были описаны в работах Херевальда [1, 2]. Используя данный подход, была разработана компьютерная программа для расчетов параметров охлаждения с применением «timedomain»-методики. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ядерных методов uk_UA
dc.title Numerical approach for simulation of Palmer cooling uk_UA
dc.title.alternative Чисельний підхід для симуляції охолодження методом Palmer uk_UA
dc.title.alternative Численный подход для симуляции охлаждения методом Palmer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис