Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dikiy, N.P.
dc.contributor.author Dovbnya, A.N.
dc.contributor.author Krasnoselsky, N.V.
dc.contributor.author Lyashko, Yu.V.
dc.contributor.author Medvedeva, E.P.
dc.contributor.author Medvedev, D.V.
dc.contributor.author Uvarov, V.L.
dc.contributor.author Fedorets, I.D.
dc.date.accessioned 2019-02-14T11:57:32Z
dc.date.available 2019-02-14T11:57:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Photonuclear production of F-18 / N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, N.V. Krasnoselsky, Yu.V. Lyashko, E.P. Medvedeva, D.V. Medvedev, V.L. Uvarov, I.D. Fedorets // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 146-149. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 28.60.+s; 87.53.Jw
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147306
dc.description.abstract ¹⁸F is one of the most important positron emitters which are routinely used in the positron emission tomography (PET). The recoil nuclei method in the ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F reaction was used for the production of ¹⁸F free carrier. The sufficiently high energy of recoil nuclei in this reaction can be up to 200 keV. The mixture of 180 nanometer CaF₂ nanoparticles and an acceptor in the form of a nanoparticle of food salt was irradiated with bremsstrahlung with a maximum energy of 13.5 MeV. Irradiated samples were placed in distilled water to dissolve the sodium chloride. The yield of the ¹⁸F isotope in the solution was 30.2% of the total activity of the sample. The estimation of the ¹⁸F production on an electron accelerator with a power of 10 kW and an energy of 35 MeV can be up to 1 Ci for 4 hours. uk_UA
dc.description.abstract ¹⁸F є один з найважливіших позитронних випромінювачів, який зазвичай використовується в позитронній емісійній томографії (ПЕТ). Мета нашого дослідження полягала в тому, щоб розвинути метод ядер віддачі в реакції ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для виробництва вільного ¹⁸F. Досить висока енергія ядер віддачі в цій реакції може досягати 200 кеВ. При підготовці отримання ¹⁸F використовувалася суміш наночастинок CaF₂ , а також хлорат натрію чи кліноптілоліту як донор і акцептор, відповідно, які були опромінені гальмівним випромінюванням з максимальною енергією 13,5 МеВ. Вихід ізотопу ¹⁸F в розчині становив 30,2% від загальної активності зразка. Оцінка виробництва ¹⁸F на електронному прискорювачі потужністю 10 кВт і енергією 25 МеВ може становити до 1 Кі протягом 4 годин. Показано, що фотоядерний метод виробництва ¹⁸F більш ефективний, ніж отримання ¹⁸F на циклотронах. uk_UA
dc.description.abstract ¹⁸F один из самых важных позитронных излучателей, который обычно используется в позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ). Цель нашего исследования состояла в том, чтобы развить метод ядер отдачи в реакции ¹⁹F(Ɣ,n)¹⁸F для производства свободного ¹⁸F. Достаточно высокая энергия ядер отдачи в этой реакции может достигать 200 кэВ. При подготовке получения ¹⁸F использовалась смесь наночастиц CaF₂, а также хлорат натрия или клиноптилолита как донор и акцептор соответственно, которые были облучены тормозным излучением с максимальной энергией 13,5 МэВ. Выход изотопа ¹⁸F в растворе составлял 30,2% от общей активности образца. Оценка производства ¹⁸F на электронном ускорителе мощностью 10 кВт и энергией 25 МэВ может составлять до 1 Ки в течение 4 часов. Показано, что фотоядерный метод производства ¹⁸F более эффективен, чем получение ¹⁸F на циклотронах. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Применение ядерных методов uk_UA
dc.title Photonuclear production of F-18 uk_UA
dc.title.alternative Фотоядерний метод виробництва F-18 uk_UA
dc.title.alternative Фотоядерный метод производства F-18 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис