Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Upgrade of network infrastructure of the KIPT computing facility for CMS data processing

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kurov, A.A.
dc.date.accessioned 2019-02-14T07:50:44Z
dc.date.available 2019-02-14T07:50:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Upgrade of network infrastructure of the KIPT computing facility for CMS data processing / A.A. Kurov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 105-110. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 07.05.−t; 29.50.+v
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147299
dc.description.abstract Based on the analysis of the network infrastructure of the NSC KIPT specialized computer complex for processing of data obtained in the CMS experiment at the Large Hadron Collider, the internal communication channels of the complex were modernized using the link aggregation technology. The upgrade has provided a significant increase of the information transfer rate for the most loaded links. Extension of the external communication channel bandwidth to 2 Gbps and optimization of the routing for the transferred information using the GEANT and LHCONE network infrastructures has led to an improvement in the quality of data transfers by the PhEDEx and XrootD services. The optimal load distribution between the separate external channels and the Internet channel bandwidth subdivision between the PhEDEx and XrootD services have been provided. A set of services have been configured to monitor various parameters of the network. uk_UA
dc.description.abstract На основі проведеного аналізу стану мережевої інфраструктури спеціалізованого обчислювального комплексу ННЦ ХФТІ для обробки даних, одержуваних в експерименті CMS на Великому адронному колайдері, виконано модернізацію каналів внутрішнього зв'язку комплексу із застосуванням технології агрегування, що забезпечило значне збільшення швидкості передачі інформації на найбільш завантажених ділянках. Розширення пропускної здатності зовнішнього каналу зв'язку до 2 Гбіт/с і оптимізація маршрутизації інформації, що передається з використанням мережевих інфраструктур GEANT і LHCONE, призвели до поліпшення якості передачі даних службами PhEDEx і XrootD. Виконано оптимальний розподіл завантаження між окремими зовнішніми каналами та розподіл смуги пропускання інтернет-каналу між службами XrootD і PhEDEx. Налаштований широкий набір служб, які здійснюють моніторинг різних параметрів роботи мережі. uk_UA
dc.description.abstract На основе проведенного анализа состояния сетевой инфраструктуры специализированного вычислительного комплекса ННЦ ХФТИ для обработки данных, получаемых в эксперименте CMS на Большом адронном коллайдере, выполнена модернизация каналов внутренней связи комплекса с применением технологии агрегирования, что обеспечило значительное увеличение скорости передачи информации на наиболее загруженных участках. Расширение пропускной способности внешнего канала связи до 2 Гбит/с и оптимизация маршрутизации передаваемой информации с использованием сетевых инфраструктур GEANT и LHCONE привели к улучшению качества передачи данных службами PhEDEx и XrootD. Выполнены оптимальное распределение нагрузки между отдельными внешними каналами и распределение полосы пропускания интернет-канала между службами XrootD и PhEDEx. Сконфигурирован широкий набор служб, осуществляющих мониторинг различных параметров работы сети uk_UA
dc.description.sponsorship The author thanks L.G. Levchuk for stimulating dis-cussions and helpful comments, as well as A.S. Pristavka, K.A. Klimenko and D.V. Soroka for their help in this work. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Экспериментальные методы и обработка данных uk_UA
dc.title Upgrade of network infrastructure of the KIPT computing facility for CMS data processing uk_UA
dc.title.alternative Mодернізація мережевої інфраструктури обчислювального комплексу ННЦ ХФТІ для обробки даних експерименту CMS uk_UA
dc.title.alternative Модернизация сетевой инфраструктуры вычислительного комплекса ННЦ ХФТИ для обработки данных эксперимента CMS uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис