Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мультидискова модель електронного згустка для дослідження балістичного гуртування низькоемітансних пучків

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Опанасенко, А.М.
dc.contributor.author Горяшко, В.А.
dc.date.accessioned 2019-02-14T07:42:10Z
dc.date.available 2019-02-14T07:42:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Мультидискова модель електронного згустка для дослідження балістичного гуртування низькоемітансних пучків / А.М. Опанасенко, В.А. Горяшко // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 73-80. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147293
dc.description.abstract При балістичному гуртуванні електронного пучка неоднорідність вздовж згустка поперечної компоненти поля просторового заряду суттєво збільшується, що може призвести до росту поперечного емітансу, якщо не буде задіяний спеціальний спосіб його компенсації. Для дослідження цієї проблеми розвинуто мультидискову модель згустка релятивістських заряджених частинок, яка не потребує умови малості між-дискового енергетичного розкиду. Це знімає обмеження на величину поля, що модулює пучок по швидкості, перед його інжекцією в дрейфовий простір. Поперечні характеристики динаміки згустка знаходимо із рішення диференційного рівняння для середньоквадратичного розміру огинаючої пучка. uk_UA
dc.description.abstract При баллистическом группировании электронного пучка неоднородность вдоль сгустка поперечной компоненты поля пространственного заряда существенно увеличивается, что может привести к росту поперечного эмитанса, если не будет задействован специальный способ его компенсации. Для исследования этой проблемы развита мультидисковая модель сгустка релятивистских заряженных частиц, не требующая условия малости междудискового энергетического разброса. Это снимает ограничения на величину поля, модулирующего пучок по скорости перед его инжекцией в дрейфовое пространство. Поперечные характеристики динамики сгустка мы находим из решения дифференциального уравнения для среднеквадратичного размера огибающей пучка uk_UA
dc.description.abstract At ballistic bunching of an electron beam the transverse distribution of space-charge field varies along bunch greatly. It can lead to emittance growth unless to provide its compensation. To study this problem, a multislice model of a bunch of relativistic charged particles that needs no smallness of energy spread between slices are developed. This removes the limit on the value of the field modulating velocity of the slices before injection into a drift space. Transverse beam characteristics are found from a differential equation for root-mean-square of the beam envelope. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Динамика пучков uk_UA
dc.title Мультидискова модель електронного згустка для дослідження балістичного гуртування низькоемітансних пучків uk_UA
dc.title.alternative Мультидисковая модель электронного сгустка для исследования баллистического группирования низкоэмитансных пучков uk_UA
dc.title.alternative Мultislice model of electron bunch for study of ballistic bunching of low emittance beams uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.8; 621


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис