Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Електромагнітні віброзбуджуючі сили при наявності ексцентриситету ротора турбогенератора

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Васьковський, Ю.М.
dc.contributor.author Мельник, А.М.
dc.contributor.author Титко, О.І.
dc.date.accessioned 2019-02-13T20:03:01Z
dc.date.available 2019-02-13T20:03:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Електромагнітні віброзбуджуючі сили при наявності ексцентриситету ротора турбогенератора / Ю.М. Васьковський, А.М. Мельник, О.І. Титко // Електротехніка і електромеханіка. — 2016. — № 4. — С. 16-21. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2074-272X
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2016.4.02
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147248
dc.description.abstract В статті досліджено електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора при наявності ексцентриситету ротора. Дослідження проведено для турбогенератора типу ТГВ-200-2 методом скінченних елементів у програмному середовищі COMSOL Multiphysics. Описано польову математичну модель статичного та динамічного ексцентриситету, яка дозволяє змоделювати сигнали датчиків вібрацій як функції часу. Проведено серію розрахунків електромагнітних сил при різних варіантах зміщення ротора з осі розточки статора. Показано, що при появі ексцентриситету спостерігається суттєве збільшення віброзбуджуючих сил і найбільше значення сил спостерігається у точці з мінімальним повітряним проміжком. Введено нові діагностичні параметри та запропоновано методику діагностування ексцентриситету. На основі проведеного математичного моделювання встановлено, що діагностичною ознакою статичного ексцентриситету є зміна амплітуди тензора магнітного натягу, а ознакою динамічного ексцентриситету є поява у спектрі віброзбуджуючих сил обертової та кратних їй гармонік uk_UA
dc.description.abstract В статье исследовано электромагнитные вибровозмущающие силы турбогенератора при наличии дефекта ротора. Исследования выполнены для турбогенератора типа ТГВ-200-2 методом конечных элементов в программном обеспечении COMSOL Multiphysics. Описано полевую математическую модель статического и динамического эксцентриситета, которая позволяет смоделировать сигналы датчика вибраций как функции реального времени. Выполнено серию расчетов электромагнитных сил при различных вариантах смещения ротора с оси расточки статора. Показано, что при возникновении эксцентриситета наблюдается существенное увеличение вибровозмущающих сил и наибольшее значение сил будет в точке с минимальным воздушным промежутком. Введено новые диагностические параметры и предложено методику диагностирования эксцентриситета. На основе проведенного математического моделирования установлено, что диагностическим признаком статического эксцентриситета является изменение амплитуды тензора магнитного тяжения, а признаком динамического эксцентриситета – наличие в спектре вибровозмущающих сил оборотной и кратных ей гармоник uk_UA
dc.description.abstract Electromagnetic vibration disturbing forces in different variants of the rotor displacement from an axis of the stator bore is carried out. Investigation for ТG type ТGV-200-2 by finite element method in COMSOL Multiphysics is carried out. The field mathematical model of static and dynamic eccentricity is described. The amplitude vibration disturbing forces are greatest, when a static eccentricity direction coincides with an axis of the stator winding phase is shown. The diagnostic features static and dynamic eccentricities are formulated. The most value of forces in the point with minimal air gap is shown. The diagnostic features static and dynamic eccentricities and the method of diagnostic eccentricity are formulated. Diagnostic feature of static eccentricity is to change the amplitude Maxwell stress tensor is established. The dynamic eccentricity diagnostic features are appearance in the spectrum of vibration disturbing forces rotating and multiple harmonics uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут технічних проблем магнетизму НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Електротехніка і електромеханіка
dc.subject Електричні машини та апарати uk_UA
dc.title Електромагнітні віброзбуджуючі сили при наявності ексцентриситету ротора турбогенератора uk_UA
dc.title.alternative Electromagnetic vibration disturbing forces at the eccentricity of rotor of turbogenerator uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.313.322


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис