Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Formation of the electron beamin a secondaryemission magnetron gun its starting by anodulum high-voltage pulse

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ayzatsky, N.I.
dc.contributor.author Dovbnya, A.N.
dc.contributor.author Mazmanishvili, A.S.
dc.contributor.author Reshetnyak, N.G.
dc.contributor.author Romas’ko, V.P.
dc.contributor.author Chertishchev, I.A.
dc.date.accessioned 2019-02-13T19:44:19Z
dc.date.available 2019-02-13T19:44:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Formation of the electron beamin a secondaryemission magnetron gun its starting by anodulum high-voltage pulse / N.I. Ayzatsky, A.N. Dovbnya, A.S. Mazmanishvili, N.G. Reshetnyak, V.P. Romas’ko, I.A. Chertishchev // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 19-23. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.27.Fh
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147241
dc.description.abstract The results of a study on the formation of an electron beam by a magnetron gun with a secondary-emission cathode (cathode diameter 36 mm, an anode 78 mm) in the voltage range 25...90 kV are presented. The secondaryemission process in the gun is triggered by a voltage pulse with an amplitude of up to 16 kV applied to its anode. The generation of an electron beam is investigated as a function of the voltage of the incoming pulse. The dependence of the onset of electron beam generation on the beginning of the decay of the triggering pulse with its positive and negative polarity is studied. The dependence of the formation of the electron beam on the time of the secondary emission on the flat part of the voltage pulse was investigated. uk_UA
dc.description.abstract Представлені результати дослідження щодо формування електронного пучка магнетронною гарматою з вторинноемісійним катодом (діаметр катода 36 мм, анода 78 мм) у діапазоні напруг 25...90 кВ. Запуск вторинно-емісійного процесу в гарматі здійснюється імпульсом напруги амплітудою до 16 кВ, що подається на її анод. Проведено дослідження генерації електронного пучка в залежності від напруги запускаючого імпульсу. Досліджена залежність початку генерації електронного пучка від початку спаду запускаючого імпульсу при його позитивній і негативній полярностях. Досліджена залежність формування електронного пучка від часу подачі імпульсу запуску вторинної емісії на плоску частину імпульсу напруги. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследования по формированию электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом (диаметр катода 36 мм, анода 78 мм) в диапазоне напряжений 25..90 кВ. Запуск вторичноэмиссионного процесса в пушке осуществляется импульсом напряжения амплитудой до 16 кВ, подаваемым на её анод. Проведено исследование генерации электронного пучка в зависимости от напряжения запускающего импульса. Исследована зависимость начала генерации электронного пучка от начала спада запускающего импульса при его положительной и отрицательной полярностях. Исследована зависимость формирования электронного пучка от времени подачи импульса запуска вторичной эмиссии на плоскую часть импульса напряжения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title Formation of the electron beamin a secondaryemission magnetron gun its starting by anodulum high-voltage pulse uk_UA
dc.title.alternative Формування електронного пучка у вторинно-емісійній магнетронній гарматі при її запуску анодним високовольтним імпульсом uk_UA
dc.title.alternative Формирование электронного пучка во вторично-эмиссионной магнетронной пушке при её запуске анодным высоковольлтным импульсом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис