Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

High-voltage nanosecond pulse generator for magnetron gun triggering

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Reshetnyak, N.G.
dc.contributor.author Romas’ko, V.P.
dc.contributor.author Chertishchev, I.A.
dc.date.accessioned 2019-02-13T19:43:50Z
dc.date.available 2019-02-13T19:43:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation High-voltage nanosecond pulse generator for magnetron gun triggering / N.G. Reshetnyak, V.P. Romas’ko, I.A. Chertishchev // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 15-18. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.00.00
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147240
dc.description.abstract A small-sized nanosecond generator was developed to trigger a magnetron gun. A voltage pulse of amplitude up to 20 kV is applied to anode for gun triggering. Rise and fall fronts of high-voltage pulse are 20 and 70 ns consequently. Thyratron TGI1-500/16 with a low-inductive storage capacitance was used as a switch. The capacitance is discharged to the cable transformer (input wave impedance 25 Ohm, transformation ratio n = 2) operating at a load of 500 Ohm (the capacitance of the magnetron gun anode to ground is 40 pF). Using this resistance transformer on RF cables makes it possible to change rapidly the polarity of the trigger pulse. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено малогабаритний наносекундний генератор для запуску магнетронної гармати. Імпульс напруги амплітудою до 20 кВ для запуску гармати подається на її анод. Фронти наростання і спаду високовольтного імпульсу становлять 20 і 70 нс. В якості комутатора використано тиратрон ТГІ1-500/16 з малоіндуктивною накопичувальною ємністю. Розряд ємності здійснюється на кабельний трансформатор (вхідний хвильовий опір 25 Ом, коефіцієнт трансформації n = 2), що працює на навантаження 500 Ом (ємність анода магнетронної гармати на землю 40 пФ). Використання даного трансформатора опорів на радіочастотних кабелях дає можливість оперативно змінювати полярність запускаючого імпульсу. uk_UA
dc.description.abstract Разработан малогабаритный наносекундный генератор для запуска магнетронной пушки. Импульс напряжения амплитудой до 20 кВ для запуска пушки подаётся на её анод. Фронты нарастания и спада высоковольтного импульса составляют 20 и 70 нс. В качестве коммутатора использован тиратрон ТГИ1-500/16 с малоиндуктивной накопительной ёмкостью. Разряд ёмкости осуществляется на кабельный трансформатор (входное волновое сопротивление 25 Ом, коэффициент трансформации n=2), работающий на нагрузку 500 Ом (ёмкость анода магнетронной пушки на землю 40 пФ). Использование данного трансформатора сопротивлений на радиочастотных кабелях дает возможность оперативно изменять полярность запускающего импульса. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title High-voltage nanosecond pulse generator for magnetron gun triggering uk_UA
dc.title.alternative Високовольтний наносекундний імпульсний генератор для запуску магнетронної гармати uk_UA
dc.title.alternative Высоковольтный наносекундный импульсный генератор для запуска магнетронной пушки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис