Показати простий запис статті

dc.contributor.author Vdovin, S.A.
dc.contributor.author Gladkiy, N.P.
dc.contributor.author Gussev, E.V.
dc.contributor.author Makhnenko, P.L.
dc.contributor.author Manuilenko, O.V.
dc.contributor.author Ponomarchuk, E.I.
dc.contributor.author Sokol, V.S.
dc.contributor.author Turchin, A.A.
dc.date.accessioned 2019-02-13T19:43:16Z
dc.date.available 2019-02-13T19:43:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Modernization of injection system of accelerator MLUD-3 / S.A. Vdovin, N.P. Gladkiy, E.V. Gussev, P.L. Makhnenko, O.V. Manuilenko, E.I. Ponomarchuk, V.S. Sokol, A.A. Turchin // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 12-14. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 29.20.−c, 29.27.−a, 29.27.Ac
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147239
dc.description.abstract Modernization of the injector accelerator MLUD-3 was undertaken in order to create preconditions for the increase of the accelerated average current and improve of control parameters of the injector. Measures to increase the accelerated averaged current was directed to the extension of the pulse duration of the injection to the value of the pulse duration of the accelerating field, the conversion of the ion beam from the injector into the converging beam with parameters required for proper matching with the accelerating structure and to ensure the possibility of increasing the frequency of the pulse of injection. uk_UA
dc.description.abstract Представлено результати модернізації системи інжекції прискорювача МЛУД-3. Система інжекції доповнена пристроєм узгодження на основі багатоелектродної електростатичної лінзи, яка забезпечує транспортування і погодження характеристик інжектованого пучка з каналом, який прискорює. Удосконалена система електричного живлення інжектора. Поліпшені характеристики й надійність роботи високовольтних модуляторів джерела іонів і лінзи. Управління роботою пристрою живлення іонного джерела, що знаходиться під високим потенціалом, і знімання інформації з пристрою забезпечують оптроні лінії зв'язку. Створено сучасний таймерний пристрій для управління і синхронізації імпульсних пристроїв прискорювача. Таймер сполучається з персональним комп'ютером, що забезпечує управління і збереження режимів роботи. Збільшено об’єм вакуумних камер системи інжекції і потужність засобів відкачування, що поліпшило вакуумні характеристики і підвищило надійність роботи системи інжекції. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты модернизации системы инжекции ускорителя МЛУД-3. Система инжекции дополнена устройством согласования на основе многоэлектродной электростатической линзы, которая обеспечила транспортировку и согласование характеристик инжектируемого пучка с ускоряющим каналом. Усовершенствована система электропитания инжектора. Улучшены характеристики и надежность работы высоковольтных модуляторов источника ионов и линзы. Управление работой устройства питания ионного источника, находящегося под высоким потенциалом, и съем информации с устройства переведены на оптронные линии связи. Создано современное таймерное устройство для управления и синхронизации импульсных устройств ускорителя. Устройство сопрягается с персональным компьютером, обеспечивающим управление и сохранение режимов работы. Увеличены объем вакуумных камер системы инжекции и мощность средств откачки, что улучшило вакуумные характеристики и повысило надежность работы системы инжекции. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title Modernization of injection system of accelerator MLUD-3 uk_UA
dc.title.alternative Модернізація системи інжекції прискорювача МЛУД-3 uk_UA
dc.title.alternative Модернизация системы инжекции ускорителя МЛУД-3 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис