Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Wave propagation in stratified medium: new matrix form of the wave difference equation

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ayzatsky, M.I.
dc.date.accessioned 2019-02-13T19:42:36Z
dc.date.available 2019-02-13T19:42:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Wave propagation in stratified medium: new matrix form of the wave difference equation / M.I. Ayzatsky // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 24-28. — Бібліогр.: 32 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.20.Jb
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147238
dc.description.abstract Results of research of possibility of transformation of a wave difference equation into a system of the first-order difference equations are presented. In contrast to the method used previously, an unknown grid function is split into two new auxiliary functions, which have definite properties. Several examples show that proposed approach can be used for solving different physical problems associated with the wave propagation in one dimension. uk_UA
dc.description.abstract Представлені результати дослідження можливості перетворення хвильового різницевого рівняння в систему різницевих рівнянь першого порядку. На відміну від існуючого підходу, в пропонованому методі сіткова функція представляється у вигляді суми двох нових сіткових функцій, які мають певні властивості. Розглянуті приклади показують, що пропонований метод може бути корисним при дослідженні процесів розповсюдження хвиль в одновимірному випадку. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследования возможности преобразования волнового разностного уравнения в систему разностных уравнений первого порядка. В отличие от существующего подхода, в предлагаемом методе сеточная функция представляется в виде суммы двух новых сеточных функций, которые обладают определенными свойствами. Рассмотренные примеры показывают, что предлагаемый метод может быть полезным при исследовании процессов распространения волн в одномерном случае. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Теория и техника ускорения частиц uk_UA
dc.title Wave propagation in stratified medium: new matrix form of the wave difference equation uk_UA
dc.title.alternative Розповсюдження хвиль у шаруватому середовищі: нова матрична форма хвильового різницевого рівняння uk_UA
dc.title.alternative Распространение волн в слоистой среде: новая матричная форма волнового разностного уравнения uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис