Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гіпертермія в онкології: досягнення та оригінальні методики

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевченко, А.І.
dc.contributor.author Ганул, В.Л.
dc.contributor.author Ганул, А.В.
dc.contributor.author Осинський, Д.С.
dc.date.accessioned 2010-12-27T09:02:17Z
dc.date.available 2010-12-27T09:02:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Гіпертермія в онкології: досягнення та оригінальні методики/ А.І. Шевченко, В.Л. Ганул, А.В. Ганул, Д.С. Осинський// Онкологія. — 2006. — 8, N 3. — С. 222-227. — Бібліогр.: 79 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774,0204-3564
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14585
dc.description.abstract Гіпертермія (ГТ) — один з ефективних модифікаторів протипухлинної терапії, усе більше привертає до себе увагу онкологів. Узагальнено відомості щодо методів проведення як загальної, так і локальної ГТ у поєднанні з хіміотерапією, показань та протипоказань для проведення процедури і можливих ускладнень. Проаналізовано нові технології лікування, які включають поєднання циторедуктивних оперативних втручань та внутрішньопорожнинну перфузію хіміопрепаратів в умовах локальної ГТ, що застосовують при дисемінованих злоякісних процесах у черевній та плевральній порожнинах. Авторами запропонована оригінальна методика внутрішньоплевральної перфузійної хіміогіпертермії, як самостійного або у поєднанні з хірургічним втручанням способу лікування, суть якої полягає у вперше використаних повторних сеансах внутрішньоплевральної перфузійної хіміогіпертермії при злоякісних дисемінованих процесах у плевральній порожнині.Ключові слова: гіпертермія, хіміотерапія, перфузія, циторедукція, хіміогіпертермія. uk_UA
dc.description.abstract Hyperthermia (HT) is one of the most efficient modifiers of the anti-tumor therapy and it has increasingly been in the focus of oncologists’ attention. The paper summarizes information about total-body and local HT applied in combination with chemotherapy, as well as data on indications and counter-indications for HT and possible complications. New treatment technologies are analyzed which include combination of cytoreductive surgery and intracavitary perfusion of chemodrugs in local HT. These methods are applied in disseminated malignant processes in the abdominal and pleural cavities. The authors proposed an original method for intrapleural perfusion chemotherapy as a monotherapy or in combination with surgery. This method for the first time applied repeated sessions of intrapleural perfusion chemotherapy in malignant disseminated processes in the pleural cavity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут онкології АМН України uk_UA
dc.subject Взгляд на проблему uk_UA
dc.title Гіпертермія в онкології: досягнення та оригінальні методики uk_UA
dc.title.alternative Hyperthermia in oncology: achievements and original methods uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис