Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Характеристики рухомих іоносферних збурень над Україною та Західною Антарктикою під час сильної геокосмічної бурі за даними вертикального зондування та некогерентного розсіяння

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Барабаш, В.В.
dc.contributor.author Панасенко, С.В.
dc.contributor.author Аксьонова, К.Д.
dc.contributor.author Лисаченко, В.М.
dc.date.accessioned 2019-01-31T17:57:46Z
dc.date.available 2019-01-31T17:57:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Характеристики рухомих іоносферних збурень над Україною та Західною Антарктикою під час сильної геокосмічної бурі за даними вертикального зондування та некогерентного розсіяння / В.В. Барабаш, С.В. Панасенко, К.Д. Аксьонова, В.М. Лисаченко // Український антарктичний журнал. — 2017. — № 16. — С. 113-122. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145842
dc.description.abstract Мета роботи полягає в одержанні нової інформації про рухомі іоносферні збурення (РІЗ) над Антарктидою та Україною в період сильної геокосмічної бурі 13 – 14 листопада 2012 р. за допомогою іонозонду Української антарктичної станції “Академік Вернадський” та радара некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (м. Харків). uk_UA
dc.description.abstract Цель работы заключается в получении новой информации про перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) над Антарктидой и Украиной в период сильной геокосмической бури 13 – 14 ноября 2012 г. с помощью ионозонда Украинской антарктической станции “Академик Вернадский” и радара некогерентного рассеяния Института ионосферы (г. Харьков). uk_UA
dc.description.abstract The aim of the work is to obtain a new information about traveling ionospheric disturbances (TIDs) over Antarctica and Ukraine during the strong geospace storm of November 13 – 14, 2012 using the ionosonde of the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station and the incoherent scatter radar of the Institute of Ionosphere (Kharkiv). uk_UA
dc.description.abstract Автори висловлюють подяку Державній установі Національний антарктичний науковий центр МОН України за надані первинні дані та матеріали, отримані на УАС «Академік Вернадський» під час Українських антарктичних експедицій. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Геокосмічні дослідження uk_UA
dc.title Характеристики рухомих іоносферних збурень над Україною та Західною Антарктикою під час сильної геокосмічної бурі за даними вертикального зондування та некогерентного розсіяння uk_UA
dc.title.alternative Характеристики перемещающихся ионосферных возмущений над Украиной и Западной Антарктикой во время сильной геокосмической бури по даным вертикального зондирования и некогерентного расеяния uk_UA
dc.title.alternative Characteristics of moving ionospheric disturbances over Ukraine and West Antarctica during the strong geospace storm according to data of vertical sounding and incoherent scattering uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.388.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис