Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Соіна, А.В.
dc.contributor.author Міліневський, Г.П.
dc.contributor.author Ямпольський, Ю.М.
dc.date.accessioned 2019-01-31T17:52:12Z
dc.date.available 2019-01-31T17:52:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі / А.В. Соіна, Г.П. Міліневський, Ю.М. Ямпольський // Український антарктичний журнал. — 2017. — № 16. — С. 92-103. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145840
dc.description.abstract Метою роботи є: (1) порівняння тижневих варіацій аерозольних параметрів промислово розвинутих регіонів Землі з семиденною періодичністю цих характеристик в атмосфері Антарктики, як району з мінімальним техногенним навантаженням; (2) перевірка гіпотези виникнення семиденних варіацій вмісту аерозолю в атмосфері (weekend-ефекту) як результату антропогенної діяльності, що була запропонована авторами раніше за результатами досліджень глобальної грозової активності. Для пошуку семиденних варіацій використовувались дані всесвітньої мережі моніторингу аерозолю AERONET. uk_UA
dc.description.abstract Целью работы является: (1) сравнение недельных вариаций аэрозольных параметров промышленно развитых регионов Земли с семидневной периодичностью этих характеристик в атмосфере Антарктики, как района с минимальной техногенной нагрузкой; (2) проверка гипотезы возникновения семидневных вариаций содержания аэрозоля в атмосфере (weekend-эффекта) как результата антропогенной деятельности, предложенной авторами ранее, по результатам исследований глобальной грозовой активности. Для поиска семидневных вариаций использовались данные всемирной сети мониторинга аэрозолей AERONET. uk_UA
dc.description.abstract Objectives: (1) comparison of the 7-day variation of aerosol parameters of industrially developed regions of the Earth with weekly changes in the Antarcticа as an area with a minimum technogenic load; (2) test the anthropogenic nature hypothesis of 7-day variation of aerosol content in the atmosphere (weekend-effect), which was previously proposed by the authors on the research of global thunderstorm activity; (3) weekend changes have not been revealed in Antarctic region due to the neglect anthropogenic load in this area. The data from the aerosol international AERONET monitoring network was used to search for 7-day variations. Five-year aerosol optical thickness (AOT) data in two spectral channels of 440 and 870 nm for the 2009-2013 period were processed. The Ångström exponent was calculated from the measurements at these two wavelengths, and the precipitable water vapor data have been revealed from measurements in the spectral channels of 936 and 870 nm. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори вдячні Андрію Залізовському, а також учасникам семінару відділу Радіофізики геокосмосу РІ НАН України за корисні поради і обговорення результатів роботи. Автори також вдячні за можливість використання даних міжнародної мережі AERONET керівнику проекту Бренту Холбену та керівнику мережі AERONET/PHOTONS Філіпу Голубу. Особлива подяка керівникам 18 станцій AERONET, які забезпечують роботу станцій, дані з яких використані в статті. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Геокосмічні дослідження uk_UA
dc.title Пошук тижневої циклічності в параметрах аерозолю в атмосфері Антарктики у порівнянні з промисловими регіонами землі uk_UA
dc.title.alternative Поиск недельной цикличности в параметрах аэрозолей в атмосфере Антарктики в сравнени с промышлеными регионами Земли uk_UA
dc.title.alternative Searching of weekly cycles in the aerosol parameters of Antarctic atmosphere in comparison with Earth industrial regions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.388.2, 551.610.51


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис