Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зміна приземної температури повітря у ХХ – ХХІ сторіччях в районі Антарктичного півострова за даними кліматичних моделей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Краковська, С.В.
dc.contributor.author Писаренко, Л.А.
dc.date.accessioned 2019-01-31T17:35:48Z
dc.date.available 2019-01-31T17:35:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Зміна приземної температури повітря у ХХ – ХХІ сторіччях в районі Антарктичного півострова за даними кліматичних моделей / С.В. Краковська, Л.А. Писаренко // Український антарктичний журнал. — 2017. — № 16. — С. 52-65. — Бібліогр.: 32 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-7485
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145837
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню динаміки зміни приземної температури повітря, як одного із основних показників кліматичних змін, за даними спостережень і моделей загальної циркуляції атмосфери та океану (МЗЦАО) у районі Антарктичного півострова, де ріст середньої річної температури є одним із найстрімкіших на планеті з другої половини ХХ ст. Для аналізу температурного режиму у ХХ ст. та побудови кліматичних проекцій до кінця ХХІ ст. залучено дані 93 розрахунків 10 МЗЦАО, оскільки метод моделювання є єдиним засобом у прогнозуванні майбутніх кліматичних змін. Тому метою даної роботи стала перевірка кожної з 10 МЗЦАО у порівнянні з даними спостережень на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (колишня Фарадей) за 1947–2016 рр., а також побудова та аналіз кліматичних проекцій на майбутнє за сценаріями 4-ої та 5-ої доповідей Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию динамики приземной температуры воздуха, как одного из основных показателей климатических изменений, по данным наблюдений и моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО) в районе Антарктического полуострова, где рост приземной годовой температуры является одним из наиболее стремительных на планете начиная со второй половины ХХ века. Для анализа температурного режима в ХХ веке и построения климатических проекций до конца ХХІ века взяты данные 93 расчетов по 10 МОЦАО, поскольку метод моделирования является единственным способом в прогнозировании будущих климатических изменений. Поэтому целью данной работы стала проверка каждой из 10 МОЦАО в сравнении с данными наблюдений на Украинской антарктической станции «Академик Вернадский» (бывшая Фарадей) за 1947-2016 гг., а также построение и анализ климатических проекций будущего по сценариям 4-го и 5-го докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). uk_UA
dc.description.abstract This paper is dedicated to surface air temperature dynamics in the Antarctic region where the most rapid warming on the Earth was recorded during the second half of the 20th century. As air temperature is one of the main characteristics of climate system and climate model is the only tool to forecast future climate change, temperature data of Atmospheric-Ocean Global Circulation Models (AOGCMs) and measurements at the Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station (former British Faraday station) were used for this research. Therefore, the main objectives of the research were to verify of 10 AOGCMs and their ensemble in comparison with observational data in period 1947-2016 at the station; to extract and to analyze climate projections till the end of the 21st century for the Antarctic Peninsula region based on scenarios of the 4th (SRES) and 5th (RCP) Reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Overall 93 model runs of 10 AOGCMs were analyzed uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку Державній установі Національний антарктичний науковий центр МОН України за надані первинні дані та матеріали, отримані на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» під час Українських антарктичних експедицій. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний антарктичний науковий центр МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український антарктичний журнал
dc.subject Гідрометеорологічні та океанографічні дослідження uk_UA
dc.title Зміна приземної температури повітря у ХХ – ХХІ сторіччях в районі Антарктичного півострова за даними кліматичних моделей uk_UA
dc.title.alternative Изменения приземной температуры воздуха в ХХ-ХХІ веках в районе Антарктического полуострова по данным климатических моделей uk_UA
dc.title.alternative Changes of the surface air temperature in the 20th – 21st centuries in the Antarctic Peninsula region based on climate models’ datа uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 551.583


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис