Показати простий запис статті

dc.contributor.author Patel, K.S.
dc.contributor.author Ambade, B.
dc.contributor.author Nicolás, J.
dc.contributor.author Yubero, E.
dc.date.accessioned 2010-12-24T15:23:02Z
dc.date.available 2010-12-24T15:23:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Chemical characteristics of rainwater in central India / K.S. Patel, B. Ambade, J. Nicolás, E. Yubero // Екологія і природокористування. — 2009. — Вип. 12. — С. 148-155. — Бібліогр.: 33 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0010
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14570
dc.description.abstract In the present work, the rainwater chemistry in the most industrialized area of central India, Raipur city (capital, Chhattisgarh state) is described. The volume weighted mean value (n=31) of pH, conductivity and TDS of the rainwater during monsoon season, May – October, 2008 was 6.42, 483 μS and 237 mg l-1, respectively. The volume weighted mean content of ions i.e. Cl-, NO3 -, SO4 2-, NH4 +, Na+, K+, Mg2+ and Ca2+ was 2.83, 2.71, 7.64, 0.73, 1.00, 0.92, 1.1 and 2.53 mg l-1, respectively. The variations, scavenging and enrichment, correlations and sources of the ions in the rainwater are discussed. uk_UA
dc.description.abstract В данной работе описаны химические особенности дождевой воды в наиболее индустриальной местности центральной Индии, город Райпур (столица штата Шаттигарф). Показатели измерений (n=31) pH, проводности (ионы) и TDS в дождевой воде во время сезона муссона, май – октябрь, 2008 года были 6.42, 483 μS и 237 mg l-1 соответственно. Состав ионов представлен Cl-, NO3 -, SO4 2-, NH4 +, Na+, K+, Mg2+ та Ca2+ с показателями 2.83, 2.71, 7.64, 0.73, 1.00, 0.92, 1.1 и 2.53 mg l-1. Также обсуждаются вопросы вариативности показателей, их ошибки, связи и источники ионов в дождевой воде. uk_UA
dc.description.abstract В даній роботі описані хімічні особливості дощової води в найбільш індустріальній місцевості центральної Індії, місто Райпур (столиця штату Шаттігарф). Показники вимірювань (n=31) pH, провідності (іони) та TDS у дощовій воді під час сезону мусону, травень – жовтень, 2008 року були 6.42, 483 μS та 237 mg l-1 відповідно. Склад іонів представлений Cl-, NO3 -, SO4 2-, NH4 +, Na+, K+, Mg2+ та Ca2+ з показниками 2.83, 2.71, 7.64, 0.73, 1.00, 0.92, 1.1 та 2.53 mg l-1. Також обговорюються питання варіативності значень, їх похибок, зв’язків та джерел іонів у дощовій воді. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем природокористування та екології НАН України uk_UA
dc.subject Моніторинг довкілля, екологічна та техногенна безпека uk_UA
dc.title Chemical characteristics of rainwater in central India uk_UA
dc.title.alternative Хімічні характеристики дощової води у центральній Індії uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 504.05:628.514


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис