Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль гена CD24 у розвитку пухлин різних органів та шляхи його вивчення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гойстер, О.С.
dc.date.accessioned 2019-01-26T11:46:09Z
dc.date.available 2019-01-26T11:46:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Роль гена CD24 у розвитку пухлин різних органів та шляхи його вивчення / О.С. Гойстер // Онкологія. — 2015. — Т. 17, № 4. — С. 228-235. — Бібліогр.: 77 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145659
dc.description.abstract Узагальнено дані доступної літератури про молекулярний маркер адгезії CD24, який відіграє важливу роль у швидкості росту та агресивності перебігу новоутворень різного генезу. Показано особливості будови та функції СD24 у клітині. Охарактеризовано СD24 як потенційний маркер стовбурової клітини пухлин. Порівняно з іншими маркерами поверхні клітин, зокрема СD44 та СD133, відзначено переважно гетерогенний характер експресії СD24. Надекспресія гена СD24 здійснюється в основному в клітинах гемопоетичної системи, де йому належить важлива роль у виборі та комутації клітини й дозріванні під час гемопоезу. Підкреслено необхідність дослідження генного поліморфізму СD24 як порівняно нового прогностичного фактора для ідентифікації злоякісних новоутворень. СD24 відведено подвійну роль у метаболічних процесах клітини, в канцерогенезі та виникненні метастазів. Експресують СD24 клітини різних пухлин, зокрема раку молочної залози, легені, передміхурової залози, підшлункової залози, карциноми нирки, яєчника та деякі інші. На особливу увагу заслуговує явище надекспресії СD24 у клітинах гліоми А. Дослідження СD24 є важливими і необхідними для повноцінної характеристики інвазивного та метастатичного фенотипів пухлинних клітин, а також для розробки нових терапевтичних підходів, зокрема з використанням антитіл. uk_UA
dc.description.abstract Summary. Data of available literature concerning a molecular adhesion marker CD24, which plays an important role in growth rate and tumorigenic aggressiveness of different genesis are complicated. Structure feature and СD24 function in a cell is shown. СD24 is defined as a potential cell marker of a tumor. Compared with other markers of a cell surface, in particular СD24 and CD133, primarily heterogeneous nature of СD24 expression was stated. CD24 genes overexpression is carried out mainly in the cells of the hematopoietic system, where it plays an important role in selecting and switching of a cell and maturation during hematopoiesis. The necessity of the study of СD24 gene polymorphism as a relatively new prognostic factor for identification of malignancies is highlighted. CD24 is assigned a double role in metabolic processes of a cell, carcinogenesis and metastasis occurrence. Different tumor cells, inter alia are the cells of breast cancer, lung cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, ovarian carcinoma and others express CD24. Phenomenon of СD24 overexpression in glioma cells is deserved close attention. СD24 research is of great importance and necessity for full description of invasive and metastatic phenotypes of tumor cells and new therapeutic approaches developing including antibodies use. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Обзор uk_UA
dc.title Роль гена CD24 у розвитку пухлин різних органів та шляхи його вивчення uk_UA
dc.title.alternative Role of CD24 gene in tumor growth of different organs and study approaches uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис