Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сергієнко, І.В.
dc.contributor.author Литвин, О.М.
dc.date.accessioned 2019-01-05T15:14:09Z
dc.date.available 2019-01-05T15:14:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд) / І.В. Сергієнко, О.М. Литвин // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 1. — С. 24–34. — Бібліогр.: 38 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1019-5262
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144830
dc.description.abstract Досліджено методи побудови математичних моделей процесів, явищ та об’єктів з використанням інформації про них в об’єктах, що узагальнюють точки (локуси), лінії (смуги в двовимірному випадку та туби в тривимірному випадку) та площини (шари). Одночасно з операторами інтерполяції запропоновано використовувати оператори інтерлокації; з операторами інтерлінації — оператори інтерстріпації та інтертубації; з операторами інтерфлетації — оператори інтерлаєризації. uk_UA
dc.description.abstract Исследуются методы построения математических моделей процессов, явлений и объектов с использованием информации о них в объектах, которые обобщают точки (локусы), линии (полосы в двумерном случае и тубы в трехмерном случае) и плоскости (слои). Одновременно с операторами интерполяции предлагается использовать операторы интерлокации; с операторами интерлинации — операторы интерстрипации и интертубации; с операторами интерфлетации — операторы интерлайеризации. uk_UA
dc.description.abstract The methods of constructing mathematical models of processes, phenomena, and objects with the use of information about them in objects summarizing points (locuses), lines (strips in two-dimensional case and tubes in three-dimensional case) and planes (layers) are investigated. It is suggested to use interlocation operators simultaneously with interpolation operators; operators of interstripation and intertubation with operators of interlination; and interlayerization with operators of interflatation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системний аналіз uk_UA
dc.title Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд) uk_UA
dc.title.alternative Новые информационные операторы в математическом моделировании (Обзор) uk_UA
dc.title.alternative New information operators in mathematical modeling (Review) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис