Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Суярко, В.Г.
dc.contributor.author Іщенко, Л.В.
dc.date.accessioned 2018-12-28T15:32:46Z
dc.date.available 2018-12-28T15:32:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу / В.Г. Суярко, Л.В. Іщенко // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 11. — С. 63-67. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.11.063
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144553
dc.description.abstract Встановлено ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних рудних полів Донбасу. Вміст важкого ізотопу ¹³С у бітумах Микитівського, Дружківсько-Костянтинівського та Слов’янського рудних полів визначається величинами δ¹³С у межах –18,27÷–27,0 ‰ (стандарт PDB). Це вказує на те, що джерелом їхнього формування були переважно вугленосні породи середнього і верхнього карбону. Побудовано модель формування бітумо-гідротермальних асоціацій рудних полів регіону, згідно з якою вони мають біогенно-абіогенне походження. uk_UA
dc.description.abstract Установлен изотопный состав карбона битумов гидротермальных рудных полей Донбасса. Содержание тяжелого изотопа ¹³С в битумах Никитовского, Дружковско-Константиновского и Славянского рудных полей определяется значениями δ¹³С в пределах −18,27÷ −27,0 ‰ (стандарт PDB). Это указывает на то, что преимущественным источником их формирования были угленосные породы среднего и верхнего карбона. Построена модель формирования битумо-гидротермальных ассоциаций рудных полей региона, согласно которой они имеют биогенно-абиогенное происхождение. uk_UA
dc.description.abstract The isotopic composition of carbon of the bitumens of the hydrothermal ore fields of the Donets Basin is established. The content of the heavy isotope ¹³С in the bitumens of the Nikitovka, Druzhkovka-Konstantinovka, and Slavyansk ore fields is determined by the values of δ¹³С in the internal −18.27 ÷ −27.0 ‰ (PDB standard). This indicates that the predominant source of their formation was the carbonaceous rocks of the middle and upper Carboniferous. A model for the formation of bitumen-hydrothermal associations of ore fields in the region has been constructed, according to which they have a biogenic-abiogenic origin. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Ізотопний склад карбону бітумів гідротермальних полів Донбасу uk_UA
dc.title.alternative Изотопный состав карбона битумов гидротермальных полей Донбасса uk_UA
dc.title.alternative Isotopic composition of carbon bitumen hydrothermal fields of the Donbas uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис