Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

До теорії пружних і в’язкопружних сейсмічних хвиль, що поширюються в шаруватій земній товщі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кендзера, О.В.
dc.contributor.author Рущицький, Я.Я.
dc.date.accessioned 2018-11-02T16:16:27Z
dc.date.available 2018-11-02T16:16:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation До теорії пружних і в’язкопружних сейсмічних хвиль, що поширюються в шаруватій земній товщі / О.В. Кендзера, Я.Я. Рущицький // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 8. — С. 65-75. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.065
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143435
dc.description.abstract Застосовано прямий метод механіки в дослідженні проходження і відбиття зсувної хвилі при її поширенні через скінченну кількість грунтових шарів з різними товщинами і реологічними властивостями. Механічні властивості грунтових шарів описано гуковою та стандартною реологічною моделями. Отримані явні формули для обчислення хвильового числа і коефіцієнта затухання гармонічної SH хвилі. Затухання хвилі вивчено за двома варіантами: затухання за просторовою координатою і затухання з часом. Отримані результати можна вважати певним продовженням класичних робіт проф. Саваренського (Росія) в області пружних сейсмічних хвиль і проф. Степанишина (США) в області в’язкопружних сейсмічних хвиль. uk_UA
dc.description.abstract Применен прямой метод механики в исследовании прохождения и отражения сдвиговой волны при ее распространении через конечное количество ґрунтовых шаров с отличающимися толщинами и реологическими свойствами. Механические свойства ґрунтовых шаров описаны гуковой и стандартной реологической моделями. Получены явные формулы для вычисления волнового числа и коэффициента затухания гармонической SH волны. Затухание волны изучено в двух вариантах: затухания по пространственной координате и затухания со временем. Полученные результаты можно считать некоторым продолжением классических работ проф. Саваренского (Россия) в области упругих сейсмических волн и проф. Степанишина (США) в области вязкоупругих сейсмических волн. uk_UA
dc.description.abstract The direct method of mechanics is utilized in studying the passing and reflecting of an SH-wave while it propagates through the finite number of ground layers with differing thicknesses and rheological properties. The mechanical properties of the ground layers are described by the Hookean and standard rheological models. The explicit formulas for the evaluation of the wave number and the attenuation of a harmonic SH-wave are obtained. The wave attenuation is studied by two variants — by the spatial coordinate and in time. The obtained formulas can be treated as some continuation of classical works of Prof. Savarensky (Russia) in the area of elastic seismic waves and Prof. Stepanishen (USA) in the area of viscoelastic seismic waves. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title До теорії пружних і в’язкопружних сейсмічних хвиль, що поширюються в шаруватій земній товщі uk_UA
dc.title.alternative К теории упругих и вязкоупругих сейсмических волн, распространяющихся в слоистой земной толще uk_UA
dc.title.alternative To the theory of elastic and viscoelastic seismic waves propagating in the layered Earth stratum uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.34 + 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис