Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метод розрахунку перехідних процесів асинхронних двигунів високоінерційних електроприводів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Маляр, В.С.
dc.contributor.author Маляр, А.В.
dc.date.accessioned 2018-10-13T19:31:55Z
dc.date.available 2018-10-13T19:31:55Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Метод розрахунку перехідних процесів асинхронних двигунів високоінерційних електроприводів / В.С. Маляр, А.В. Маляр // Електротехніка і електромеханіка. — 2006. — № 2. — С. 37-39. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2074-272X
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142690
dc.description.abstract Предложен метод расчета переходных процессов в асинхронных двигателях, работающих с механизмами, имеющими значительный момент инерции. Метод позволяет получить временные зависимости координат режима с учетом насыщения и вытеснения тока в стержнях ротора на основе численного интегрирования уравнения движения электропривода с использованием совокупности координат предварительно рассчитанных установившихся режимов, которые соответствуют различным значениям скольжения. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано метод розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які працюють з механізмами, що мають значний момент інерції. Метод дає змогу отримати часові залежності координат режиму з урахуванням насичення та витіснення струму в стержнях ротора на підставі чисельного інтегрування рівняння руху електроприводу з використанням сукупності координат попередньо розрахованих усталених режимів, які відповідають різним значенням ковзання. uk_UA
dc.description.abstract A calculation technique for transient processes in asynchronous motors which work with mechanisms with a large moment of inertia is proposed. The technique allows obtaining time dependences of mode coordinates, with saturation and current displacement in rotor keyed-bars taken into account, on the basis of numerical integration of an electric drive motion equation using a set of coordinates for pre-calculated steady-state modes that correspond to different slip values. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут технічних проблем магнетизму НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Електротехніка і електромеханіка
dc.subject Електричні машини та апарати uk_UA
dc.title Метод розрахунку перехідних процесів асинхронних двигунів високоінерційних електроприводів uk_UA
dc.title.alternative A calculation technique for transient processes in asynchronous motors of high-inertia electric drives uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.313.33


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис