Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез та будова KInP₂O₇, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кисельов, Д.В.
dc.contributor.author Теребіленко, К.В.
dc.contributor.author Петренко, О.В.
dc.contributor.author Баумер, В.М.
dc.contributor.author Слободяник, М.С.
dc.date.accessioned 2018-08-08T18:00:37Z
dc.date.available 2018-08-08T18:00:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Синтез та будова KInP₂O₇, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 6. — С. 91-97. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.091
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141182
dc.description.abstract Розглянуто особливості синтезу та структуру KInP₂O₇, отриманого з фосфатно-молібдатних розплавів. Сполука кристалізується в моноклінній сингонії, пр. гр. P2₁/c (14), a = 7,4092(1), b = 10,3990(1), c = 8,3966(1) Å, β = 106,23(0)°, V = 621,16(36) ų. Основою структури KInP₂O₇ є жорсткий тривимірний каркас [InP₂O₇]∞, що утворений ізольованими октаедрами InO₆, які зв’язані між собою шістьома дифосфатними групами. Така архітектура аніонної підгратки формує гексагональні тунелі вздовж осі с, в яких розташовані катіони калію. Легування дослідженого фосфату рідкісноземельними іонами відкриває можливості його практичного використання як основи люмінофорів. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены особенности синтеза и структура KInP₂O₇, полученного из фосфатно-молибдатных расплавов. Соединение кристаллизуется в моноклинной сингонии пр. гр. P2₁/c (14), a = 7,4092(1), b = 10,3990(1), c = 8,3966(1), β = 106,23(0)°, V = 621,16(36) ų. В основе строения KInP₂O₇ лежит жесткий трехмерный каркас [InP₂O₇]∞, образованный изолированными октаэдрами InO₆, которые между собой связаны шестью дифосфатными группами. Такая архитектура анионной подрешетки формирует гексагональные каналы вдоль оси с, в которых размещаются катионы калия. Легирование исследованного фосфата редкоземельными ионами открывает возможность его практического использования в качестве основы для люминофоров. uk_UA
dc.description.abstract The peculiarities of the crystallization from mixed phosphate — molybdate melts and the structure of KInP₂O₇ have been investigated. The compound crystallizes in a monoclinic system, space group P2₁/c (14), a = 7.4092(1), b = 10.3990(1), c = 8.3966(1), β = 106.23(0)°, V = 621.16(36) ų. The three-dimensional framework [InP₂O₇]∞ consists of isolated InO₆ octahedra interlinked by six pyrophosphate groups. This type of architecture of the anionic sublattice forms hexagonal channels, where potassium cations are located. Doping the host studied with rare-earth metals would open a possibility of its practical application as a base of the phosphors. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Синтез та будова KInP₂O₇, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O uk_UA
dc.title.alternative Синтез и строение KInP₂O₇, полученного из расплавов K—In—P—Mo—O uk_UA
dc.title.alternative Synthesis and structure of KInP₂O₇ obtained from K—In—P—Mo—O melts uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.185


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис