Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Заяць, В.М.
dc.contributor.author Заяць, М.М.
dc.date.accessioned 2018-08-08T17:59:15Z
dc.date.available 2018-08-08T17:59:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації / В.М. Заяць, М.М. Заяць // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 6. — С. 32-39. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.032
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141175
dc.description.abstract На основі теорії образів запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації. Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема, кількості інформації та оцінки її цінності, виходячи із статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Проведено їх аналіз, відзначено межі їх використання та області ефективного застосування. uk_UA
dc.description.abstract На основе теории образов предложен новый подход, который позволяет количественно оценить ценность информации. Рассмотрены различные подходы к определению и вычислению основных понятий теории информации, в частности, количества информации и оценки ее ценности, исходя из статистических соображений (классический подход), теории алгоритмов (алгоритмический подход) и теории распознавания образов (образный подход). Проведен их анализ, отмечены пределы их использования и области эффективного применения. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of the theory of pattern recognition, a new approach is proposed that allows one to quantify the value of information. Different approaches to the determination and calculation of basic concepts of information theory are considered, in particular, the amount of information and evaluation of its value, based on statistical considerations (the classical approach), the theory of algorithms (algorithmic approach), and the theory of pattern recognition (figurative approach). Their analysis is carried out, and the limits of their use and the fields of effective application are marked. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика uk_UA
dc.title Образний підхід до кількісної оцінки цінності інформації uk_UA
dc.title.alternative Образный подход к количественной оценке ценности информации uk_UA
dc.title.alternative Figurative approach to the quantitative evaluation of the value of information uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.58/.5892


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис