Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Жарнівець віниковий (Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch) — індикатор глобального потепління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мельник, В.І.
dc.contributor.author Баранський, О.Р.
dc.date.accessioned 2018-08-06T15:45:11Z
dc.date.available 2018-08-06T15:45:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Жарнівець віниковий (Sarothamnus scoparius (L. ) W. D. J. Koch) індикатор глобального потепління / В.І. Мельник, О.Р. Баранський // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 105-112. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.05.105
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141169
dc.description.abstract Досліджено генезис ареалу субатлантичного виду Sarothamnus scoparius у Східній Європі. Встановлено що в XIX ст. цей вид не входив до складу природної флори Східної Європи, а був відомий лише в культивованому вигляді. З місць культивування S. scoparius проникнув у природні екосистеми. У другій половині XX ст. значно зростають темпи міграції виду на схід, що зумовлено потеплінням клімату та інтенсивними антропогенними змінами природного середовища. Аналіз географічного поширення та умов місцезростань S. scoparius в історичному аспекті показує, що цей вид є кенофітом та ергазіофітом флори України. З'ясовано, що S. scoparius є чутливим індикатором потепління, а його популяції можуть бути зручними моделями для проведення моніторингу за змінами рослинності, спричиненими кліматичними факторами. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрен генезис ареала субатлантического вида Sarothamnus scoparius в Восточной Европе. Установлено, что в XIX в. вид не входил в состав природной флоры Восточной Европы, а только выращивался в культуре. С мест культивирования S. scoparius проник в природные экосистемы. Во второй половине XX в. значительно увеличиваются темпы миграции вида на восток в связи с потеплением климата и интенсивными антропогенными изменениями природной среды. Анализ географического распространения и условий местообитаний S. scoparius в историческом аспекте показывает, что этот вид является кенофитом и эргазиофитом флоры Украины. Установлено, что S. scoparius чувствительный индикатор потепления, а его популяции могут быть удобными моделями для проведения мониторинга за изменениями растительности в связи с климатическими изменениями. uk_UA
dc.description.abstract The genesis of the area of sub-Atlantic species Sarothamnus scoparius in the Eastern Europe is analyzed. It is shown that, in the XIX century, the species was not part of the natural flora of the Eastern Europe, but only grown in culture. From the cultivation areas, Sarothamnus scoparius has penetrated into natural ecosystems. In the second half of the XX century, the rate of migration of the species to the east significantly increases due to the warming of the climate and intense anthropogenic changes in the natural environment. The analysis of the geographical distribution and habitats of S. scoparius in the historical aspect has shown that this species is kenophyte and ergasiophyte of the Ukrainian flora. It has been established that S. scoparius is a sensitive indicator of the warming, and its populations can be convenient models for monitoring the vegetation changes due to climatic changes. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Екологія uk_UA
dc.title Жарнівець віниковий (Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch) — індикатор глобального потепління uk_UA
dc.title.alternative Жарновец метлистый (Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch)- индикатор глобального потепления uk_UA
dc.title.alternative Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch — indicator of global warming uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 582.739:57.045(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис