Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дьоміна, Е.А.
dc.contributor.author Стаховський, Е.О.
dc.contributor.author Сафронова, О.В.
dc.contributor.author Дружина, М.О.
dc.contributor.author Маковецька, Л.І.
dc.contributor.author Главін, О.А.
dc.contributor.author Семиглазова, Т.В.
dc.date.accessioned 2018-08-04T18:04:51Z
dc.date.available 2018-08-04T18:04:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози / Е.А. Дьоміна, Е.О. Стаховський, О.В. Сафронова, М.О. Дружина, Л.І. Маковецька, О.А. Главін, Т.В. Семиглазова // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 4. — С. 102-109. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.04.102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141152
dc.description.abstract Показано міжіндивідуальну варіабельність радіочутливості хворих на рак передміхурової залози, а також підвищення частоти хромосомних обмінів у лімфоцитах крові, що пов'язано із пригніченням процесів репарації подвійних розривів ДНК. Пацієнти з високою активністю вільнорадикальних процесів та підвищеним рівнем аберацій хромосом потребують додаткових реабілітаційних заходів з метою профілактики променевих ускладнень. uk_UA
dc.description.abstract Показана межиндивидуальная вариабельность радиочувствительности больных раком предстательной железы, а также повышение частоты хромосомных обменов в лимфоцитах крови, что связано с угнетением процессов репарации двойных разрывов ДНК. Пациентам с высокой активностью свободнорадикальных процессов рекомендуються дополнительные реабилитационные мероприятия с целью профилактики лучевых осложнений. uk_UA
dc.description.abstract We discuss the interindividual variability of prostate cancer patients’ radiosensitivity, as well as an increase in the frequency of chromosomal exchanges in blood lymphocytes, which is associated with the inhibition of the DNA doublebreak repair. Patients with high activity of free radical processes require additional rehabilitation measures to prevent radiation complications. uk_UA
dc.description.sponsorship Робота виконується за підтримки Цільової програми наукових досліджень ВБФМБ НАН України Молекулярно-біологічні фактори гетерогенності клінічного перебігу гормонозалежних пухлин. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Біохімічні та цитогенетичні показники лімфоцитів периферичної крові хворих на рак передміхурової залози uk_UA
dc.title.alternative Биохимические и цитогенетические показатели лимфоцитов периферической крови больных раком предстательной железы uk_UA
dc.title.alternative Biochemical and cytogenetic indices of peripheral blood lymphocytes in patients with prostate cancer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.6500607612.112


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис