Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ozturk, A.U.
dc.contributor.author Gucuyen, E.
dc.contributor.author Erdem, R.T.
dc.contributor.author Seker, S.
dc.date.accessioned 2018-06-23T16:23:11Z
dc.date.available 2018-06-23T16:23:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Early age corrosion of mild steel in aggressive media / A.U. Ozturk, E. Gucuyen, R.T. Erdem, Seker S.// Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 91-96. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140208
dc.description.abstract Effect of exposure time, section type and solution concentration on mild steel early age corrosion was studied. Steel specimens section types were box, tube and corner. They were subjected to 3.5%; 5.0% and 7.0% NaCl solutions. It was established that solution concentration effects the corrosion until reaching the saturation value. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено вплив тривалості експозиції, типу сталевого профілю та концентрації розчину на ранню стадію корозії вуглецевої сталі. Використано сталеві зразки у вигляді куба, трубки та кутника. Досліджували в 3,5-, 5,0- та 7,0%-их розчинах NaCl. Встановлено, що після досягнення граничної концентрації розчину хлориду натрію подальше збільшення вмісту солі не впливає на корозію сталі. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние продолжительности экспозиции, типа стального профиля и концентрации раствора на раннюю стадию коррозии углеродистой стали. Использованы стальные образцы в виде куба, трубки и угольника. Исследовали в 3,5-, 5,0- и 7,0%-ых растворах NaCl. Установлено, что после достижения предельной концентрации раствора хлорида натрия, последующее увеличение содержания соли не влияет на коррозию стали. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Early age corrosion of mild steel in aggressive media uk_UA
dc.title.alternative Ранняя стадия коррозии углеродистой стали в агрессивной среде uk_UA
dc.title.alternative Рання стадія корозії вуглецевої сталі в агресивному середовищі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис