Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шелеметьєва, Т.В.
dc.date.accessioned 2018-06-22T07:36:04Z
dc.date.available 2018-06-22T07:36:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону) / Т.В. Шелеметьєва // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 1 (34). — С. 187-191. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140046
dc.description.abstract У статті досліджено процес оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону). Відзначено необхідність оцінки наявного туристично-рекреаційного потенціалу країни. Виокремленно його основні завдання в залежності від ініціаторів проведення такого оцінювання: державних, регіональних та місцевих органів влади, інвесторів, власників ресурсів, туристичних операторів. Запропоновано об’єднати складові компоненти туристично-рекреаційного потенціалу в три основні: ресурсна, соціальна та економічна. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследован процесс оценивания туристско-рекреационного потенциала страны (региона). Отмечена необходимость оценки имеющегося туристско-рекреационного потенциала страны. Выделены его основные задачи в зависимости от инициаторов проведения такой оценки: государственных, региональных и местных органов власти, инвесторов, владельцев ресурсов, туристических операторов. Предложено объединить составляющие компоненты туристско-рекреационного потенциала в три основные: ресурсную, социальную и экономическую. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the process of assessing the tourist and recreational potential of the country (region). The need to assess the existing tourist and recreational potential of the country is noted. Its main tasks are singled out depending on the initiators of such an assessment: state, regional and local authorities, investors, resource owners, tourist operators. It is proposed to combine the components of the tourist-recreational potential into three main areas: resource, social and economic. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону) uk_UA
dc.title.alternative Обобщение подходов к оценке туристско-рекреационного потенциала страны (региона) uk_UA
dc.title.alternative Generalization of approaches to the evaluation of the tourist and recreational potential of the country (region) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис