Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ткаченко, Н.М.
dc.date.accessioned 2018-06-22T07:34:30Z
dc.date.available 2018-06-22T07:34:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа / Н.М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 1 (34). — С. 170-174. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140044
dc.description.abstract Стаття присвячена вивченню та аналізу основних складових діючої пенсійної системи, зокрема: визначенню суті пенсії, страхового стажу, державного пенсійного забезпечення, права на пенсії, розмірів пенсій, загального порядку визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсії, пенсії за віком, діючої методики нарахування пенсії, її недоліки, оподаткування пенсії, нарахування пенсії. У статті досліджено проблемні питання, пов’язані із нарахуванням пенсій (криза 2014 р., оподаткування пенсій, методика нарахування пенсій) та надано пропозиції щодо покращення функціонування пенсійної системи України. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена изучению и анализу основных составляющих действующей пенсионной системы, в частности: изучению сути пенсии, страхового стажа, государственного пенсионного обеспечения, права на пенсию, размеров пенсий, общего порядка определения среднемесячного заработка для расчета пенсии, пенсии по возрасту, действующей методики начисления пенсии, ее недостатки, налогообложение пенсии, начисление пенсии. В статье исследованы проблемные вопросы в связи с начислением пенсий (кризис 2014 г., налогообложение пенсий, методика расчета пенсий) и поданы предложения для улучшения функционирования пенсионной системы Украины. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the study and analysis of the main components of the current pension system, in particular: the definition of the essence of pension, insurance period, state pension provision, pension rights, pension rates, general procedure for determining the average monthly earnings for calculating the pension, old-age pension, the current methodology for calculating the pension, its disadvantages, taxation of pensions, accrual of pension. The article researches problematic issues related to the calculation of pensions (crisis of 2014, taxation of pensions, methods of accrual of pensions) and offers on improving the functioning of the pension system of Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Пенсійне забезпечення, право на пенсію, розміри, нарахування, пенсійна реформа uk_UA
dc.title.alternative Пенсионное обеспечение, право на пенсию, размеры, начисления, пенсионная реформа uk_UA
dc.title.alternative Pension Provision, Pension Right, Rate, Accrual, Pension Reform uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис