Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ревенко, В.П.
dc.date.accessioned 2018-06-19T19:56:07Z
dc.date.available 2018-06-19T19:56:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя / В.П. Ревенко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2011. — Т. 47, № 3. — С. 30-35. — Бібліогр.: 10 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0430-6252
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/139173
dc.description.abstract Досліджено напружений стан скінченного циліндра під дією зусиль скручування, які виникають внаслідок дії сил тертя. Відокремлено кутову змінну і тривимірну задачу зведено до розв’язання двовимірних крайових задач. Виявлено, що на напружений стан циліндра суттєво впливають навантаження від чистого скручування. Розглянуто задачу про чисте скручення циліндра навантаженнями, локально розподіленими на його боковій поверхні. Показано, що під впливом кусково-неперервних дотичних навантажень виникають особливості в напруженнях τϕz у точці розриву навантажень. Вивчено зміну максимуму дотичних напружень у циліндрі з наближенням розподілу навантажень до прямокутного. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано напряженное состояние конечного цилиндра, нагруженного усилиями кручения, которые возникают в результате действия сил трения. Методом разделения переменных трёхмерную задачу сведено к решению двумерных краевых задач. Основной вклад в напряженное состояния цилиндра вносят усилия чистого кручения. Рассмотрена задача о чистом кручении цилиндра усилиями, локально распределенными на его боковой поверхности. При использовании кусочно-непрерывных касательных усилий возникают особенности в напряжении τϕz в точке разрыва. Изучено изменение максимума касательных напряжений при приближении распределения усилий к прямоугольному. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано напряженное состояние конечного цилиндра, нагруженного усилиями кручения, которые возникают в результате действия сил трения. Методом разделения переменных трёхмерную задачу сведено к решению двумерных краевых задач. Основной вклад в напряженное состояния цилиндра вносят усилия чистого кручения. Рассмотрена задача о чистом кручении цилиндра усилиями, локально распределенными на его боковой поверхности. При использовании кусочно-непрерывных касательных усилий возникают особенности в напряжении τϕz в точке разрыва. Изучено изменение максимума касательных напряжений при приближении распределения усилий к прямоугольному. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Фізико-хімічна механіка матеріалів
dc.title Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя uk_UA
dc.title.alternative Скручивание конечного цилиндра локально распределенными усилиями трения uk_UA
dc.title.alternative Torsion of a finite cylinder by locally distributed friction forces uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис