Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Информационно-статистический метод оценивания содержания биохимических компонентов в растительности

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хандрига, П.А.
dc.contributor.author Яценко, В.А.
dc.date.accessioned 2010-12-06T12:48:54Z
dc.date.available 2010-12-06T12:48:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Информационно-статистический метод оценивания содержания биохимических компонентов в растительности / П.А. Хандрига, В.А. Яценко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 1. — С. 119-132. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13884
dc.description.abstract Описывается новый подход к дистанционному определению концентрации биохимических компонентов в растительности. Их концентрация — важная информация, оцениваемая предлагаемым информационно-статистическим методом, который базируется на определении информативных признаков, характеризующих форму спектра отражения растительности в области красного края. Предложено и испытано несколько программных реализаций метода для получения информативных характеристик на основе современных достижений системного анализа, прикладной статистики, обработки данных и объектно-ориентированного программирования. uk_UA
dc.description.abstract A new information-statistical method for estimation of biochemical component concentration in vegetation, which presents important information, is proposed. It is based on determination of informative parameters that characterize the form of the vegetation reflection spectrum in its red edge region. Several of the programme realizations for gaining informative characteristics on the basis of modern system analysis, applied statistics, optimization, data processing and object-oriented programming have been proposed and tested. uk_UA
dc.description.abstract Описується новий підхід до визначення концентрації біохімічних компонентів у рослинності. Їхня концентрація є важливою інформацією для оцінки запропонованим інформаційно-статистичним методом, який базується на визначенні інформативних ознак, що характеризують форму спектра відображення рослинності в області червоного краю. Запропоновано і випробувано декілька програмних реалізацій методу для інформативних характеристик, одержання яких ґрунтується на сучасних досягненнях системного аналізу, прикладної статистики, оптимізації, обробки даних і об’єктно-орієнтовного програмування. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.subject Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень uk_UA
dc.title Информационно-статистический метод оценивания содержания биохимических компонентов в растительности uk_UA
dc.title.alternative Information-statistical method for estimation of contents of biochemical components in vegetation uk_UA
dc.title.alternative Інформаційно-статистичний метод оцінювання вмісту біохімічних компонентів у рослинності uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 62.50


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис