Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Объектное моделирование ресурсной теории внимания

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чмырь, И.А.
dc.contributor.author Жирякова, И.А.
dc.date.accessioned 2010-12-06T12:36:22Z
dc.date.available 2010-12-06T12:36:22Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Объектное моделирование ресурсной теории внимания / И.А. Чмырь, И.А. Жирякова // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 1. — С. 31-40. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/13882
dc.description.abstract Приведены результаты теоретических исследований, цель которых — получение формализованного класс-структурированного описания ресурсной теории внимания. В качестве средства и метода формализации используется унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language), а прототипа — ресурсная теория внимания Д. Канемана. Дано краткое описание этой теории и ее формализованной модели. Рассмотрены возможные сферы применения полученных моделей. uk_UA
dc.description.abstract The article presents results of theoretical research oriented on elaboration of formalized class — structured description of a capacity theory of attention. Authors use the Unified Modeling Language (UML) as a means and a method of formalization. Kahneman’s capacity theory of attention was chosen as a prototype. A brief description of it and its formalized model are offered. Some possible areas of using the results obtained are discussed. uk_UA
dc.description.abstract Наведено результати теоретичних досліджень, мета яких — одержання формалізованого клас-структурованого опису ресурсної теорії уваги. Як засіб і метод формалізації використовується уніфікована мова моделювання UML (Unified Modeling Language), а прототип — ресурсна теорія уваги Канемана. Подано короткий опис теорії Канемана та її формалізованої моделі. Розглянуто можливі сфери застосування отриманих моделей. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.subject Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи uk_UA
dc.title Объектное моделирование ресурсной теории внимания uk_UA
dc.title.alternative Object modelling of capacity theory of attention uk_UA
dc.title.alternative Об’єктне моделювання ресурсної теорії уваги uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 62-50


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис