Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Method for energy scale calibration of the scintillation detector at registration of recoil protons

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Bozhko, V.P.
dc.contributor.author Vodin, A.N.
dc.contributor.author Olejnik, S.N.
dc.contributor.author Tuller, G.E.
dc.date.accessioned 2018-06-17T15:02:24Z
dc.date.available 2018-06-17T15:02:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Method for energy scale calibration of the scintillation detector at registration of recoil protons // V.P. Bozhko, A.N. Vodin, S.N. Olejnik, G.E. Tuller // Functional Materials. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 122-125. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-5495
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137687
dc.description.abstract A method of the energy scale calibration of scintillation detectors in the proton energy range 1 to 14 MeV has been developed. The method is based on comparison of maxima of calculated and experimental spectra of recoil protons obtained due to scattering of quasimonochromatic neutrons from the d(T,n)⁴He and d(D,n)³He reactions on hydrogen nuclei contained in the converter. The energy scale calibration of a Csl(Tl) detector has been carried out using the d(T,n)⁴He reaction. It is found that the proton energy dependence of the detector specific light yield has a square polynomial form. uk_UA
dc.description.abstract Розроблено метод калібрування енергетичної шкали сцинтиляційних детекторів у діапазоні енергій протонів 1-14 МеВ. Метод оснований на зіставленні максимумів розрахункових та експериментальних спектрів протонів віддачі, одержаних у результаті розсіяння квазімонохроматичних нейтронів з реакцій d(T,n)⁴He й d(D,n)³He на ядрах водню, що міститься у конверторі. Проведено калібрування енергетичної шкали детектора Сs(ТІ) з використанням реакції d(Т,n)⁴He. Знайдено залежність світловиходу детектора від енергії протонів у вигляді полінома другого ступеня. uk_UA
dc.description.abstract Разработан метод калибровки энергетической шкалы сцинтилляционных детекторов в диапазоне энергий протонов 1-14 МэВ. Метод основан на сопоставлении максимумов расчетных и экспериментальных спектров протонов отдачи, получаемых в результате рассеяния квазимонохроматических нейтронов из d(T,n)⁴He и d(D,n)³Не-реакций на ядрах водорода, содержащихся в конверторе. Проведена калибровка энергетической шкалы Сsl(ТJ)-детектора с использованием реакции d(T,n)⁴He. Найдена зависимость световыхода детектора от энергии протонов в виде полинома второй степени. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Functional Materials
dc.subject Characterization and properties uk_UA
dc.title Method for energy scale calibration of the scintillation detector at registration of recoil protons uk_UA
dc.title.alternative Метод калібрування енергетичної шкали сцинтиляційних детекторів при реєстрації протонів віддачі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис