Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гігієнічні передумови формування професійно важливих якостей у курсантів морських вищих навчальних закладів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Голікова, В.В.
dc.contributor.author Шафран, Л.М.
dc.date.accessioned 2018-06-17T12:45:03Z
dc.date.available 2018-06-17T12:45:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Гігієнічні передумови формування професійно важливих якостей у курсантів морських вищих навчальних закладів / В.В. Голікова, Л.М. Шафран // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2011. — № 3 (25). — С. 105-117. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-9385
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137547
dc.description.abstract Проведено комплексні гігієнічні та ергономічні дослідження з вивчення впливу умов проживання, харчування та навчання курсантів морського вищого навчального закладу на рівень професійної підготовки та стану здоров’я за даними експертних оцінок і анкетування. Контрольною групою були студенти вищого навчального закладу “берегового” типу. Показано важливу роль гігієнічних умов життєдіяльності курсантів на большість досліджуваних показників здоров’я та формування професійно важливих якостей моряка. Розроблено комплекс психогігієнічних заходів з підвищення якості гігієнічних елементів забезпечення навчально-виробничої діяльності та збереження високого потенціалу здоров’я майбутніх морських офіцерів. uk_UA
dc.description.abstract Проведены комплексные гигиенические и эргономические исследования по изучению влияния условий проживания, питания и обучения курсантов морского высшего учебного заведения на уровень профессиональной подготовки и состояние здоровья по данным экспертных оценок и анкетирования. Контрольной группой служили студенты высшего учебного заведения «берегового» типа. Показана важная роль гигиенических условий жизнедеятельности курсантов на большинство исследуемых показателей здоровья и формирования профессионально важных качеств моряка. Разработан комплекс психогигиенических мероприятий по повышению качества гигиенических элементов обеспечения учебно-производственной деятельности и сохранения высокого потенциала здоровья будущих морских офицеров. uk_UA
dc.description.abstract Complex of hygienic and ergonomic research were perfirmed to study the impact of living conditions, nutrition and education of marine universities cadets on the level of occupational readiness for effective work on sea going ships and state of health according to expert assessments, questionnaires and surveys. Control group sing served high school students of ‘coastal’ type. The studies showed an important role of hygienic living conditions for students to the occupational important properties manufacturing and psychosomatic health. A set of psychohygienic measures were proposed to improve the quality in a hygienic elements of education of marine officers - operators. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Актуальні проблеми транспортної медицини
dc.subject Материалы 11 Международного симпозиума по морской медицине uk_UA
dc.title Гігієнічні передумови формування професійно важливих якостей у курсантів морських вищих навчальних закладів uk_UA
dc.title.alternative Гигиенические предпосылки формирования профессионально важных качеств у курсантов морских высших учебных заведений uk_UA
dc.title.alternative Hygienic prefaces of professionally important qualities in cadets of maritime universities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.821:656


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис